HiX faciliteert het gehele zorgtraject, vanaf de patiënt binnenkomt in het ziekenhuis tot deze weer naar huis kan. Elke patiënt heeft één eigen dossier dat toegankelijk is voor alle behandelaars. De dossiervoering gebeurt dus organisatiebreed, waarbij het geïntegreerde EPD zorgt voor een naadloze workflow en informatiedeling met alle betrokken collega-zorgverleners, ongeacht hun specialisme.

Efficiënte zorgadministratie dankzij rolgerichte informatie

ChipSoft heeft een uitgebreide expertise in de verscheidene ziekenhuisafdelingen, specialismen en werkprocessen, en benut deze volop bij de (door)ontwikkeling van het EPD. Een belangrijk voordeel van HiX is de ondersteuning op maat. De aangeboden inzage- en registratiemogelijkheden zijn afgestemd op het specialisme, de rol en de functie van de ingelogde zorgverlener én de aandoening van de patiënt.

Gebruikers krijgen uitsluitend functionaliteiten en gegevens voorgeschoteld overeenkomstig met hun registratie- en informatiebehoeften, zoals specialistische vragen- en scorelijsten. Hierdoor registreren en consulteren ze eenvoudig de benodigde gegevens zonder daarbij irrelevante functionaliteiten of informatie te hoeven doorzoeken. Kerngegevens zijn dan weer voor alle behandelaars beschikbaar, en het EPD houdt steeds dezelfde consistente schermindeling en vormgeving aan. Zo doorlopen alle behandelaars hun workflow uiterst efficiënt.

EPD op maat van de verpleegkundige

Met het verpleegkundig dossier in HiX beschikken verpleegkundigen over een helder overzicht van relevante en actuele patiëntinformatie zoals medicatie, allergieën, overdrachten en het beleid van specialisten. Daarnaast bevat het EPD geoptimaliseerde workflows en vereenvoudigde registratiemogelijkheden om verpleegkundigen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het zorgproces. Denk aan het afnemen van de anamnese, het toedienen van medicatie, het uitvoeren van metingen, het invullen van scorelijsten en het toepassen van zorgplannen of verpleegproblemen. Kortom, alle aspecten van het zorgproces zitten vervat in HiX en zijn op die manier ontworpen dat verpleegkundigen minder tijd spenderen aan het registreren van informatie en meer tijd overhouden voor directe patiëntenzorg.

Lees meer over het verpleegkundig dossier

EPD op maat van de arts-specialist

HiX bevat een zeer uitgebreid aanbod aan specialismedossiers geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier en perfect op maat van elke specialist. De dossiers zijn ontworpen met oog op een efficiënte afhandeling van de zorgadministratie zodat artsen zich kunnen concentreren op de effectieve zorg voor hun patiënten. Zo genieten ze onder andere van diepgaande workflowondersteuning wat betreft de consultregistratie, beslissingsondersteuning met betrekking tot risico's, protocollen en onvolkomenheden in registraties, en de mogelijkheid om HiX te raadplegen op hun smartphone of tablet via de app HiX Mobile Specialist. De dossiers voorzien artsen van een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke weergave, zodat ze hun tijd zo doeltreffend mogelijk kunnen indelen.

Lees meer over de voordelen van HiX voor artsen

EPD op maat van de paramedicus

Paramedici genieten met HiX van een geïntegreerd systeem met inzage-, registratie- en planningsmogelijkheden die volledig zijn afgestemd op hun specifieke wensen. Via het 'Dagboek' krijgen ze een duidelijk overzicht van de revalidatiebehandelingen per patiënt en kunnen ze relevante attesten en groepsverslagen inzien. Ook zetten ze eenvoudig communicatie en trainingsschema’s uit naar andere behandelaars en/of naar de patiënt. Daarnaast beschikken ze over een intelligente planningstool om revalidatiebehandelingen in te plannen en wordt de financiële afhandeling hier rechtstreeks aan gekoppeld. Deze functionaliteiten zorgen voor een efficiënte en geïntegreerde aanpak van paramedische behandelingen binnen het EPD.

Ontdek het revalidatiedossier in HiX