Samen naar betere zorg

Samen naar betere zorg, dát is waar we met ChipSoft voor gaan! Wij willen de zorg verbeteren met slimme en innovatieve IT, die zoveel mogelijk zorgverleners op een veilige en efficiënte manier ondersteunt en faciliteert om op het juiste moment de juiste zorg te leveren. Dit doen we aan de hand van vijf thema’s, waarbij de patiënt altijd op de eerste plaats staat:

We trachten het werk van zorgverleners zo veel mogelijk te vergemakkelijken door de inzet van geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Met onze software genieten zorgverleners van efficiëntere werkprocessen, een vlottere samenwerking over de afdelingen heen en een vereenvoudigde gegevensregistratie. De tijd die zorgverleners hierdoor besparen, houden ze over voor hun belangrijkste taak, namelijk patiëntzorg.

Innovatie staat hierbij centraal waardoor onze software voortdurend in ontwikkeling is. We volgen de wet- en regelgeving op de voet en houden rekening met trends uit de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van mobiele apps, datadriven healthcare en een gebruiksvriendelijk patiëntenportaal. Zo zijn zorginstellingen zeker van een innovatieve totaaloplossing die volledig is afgestemd op de noden van de zorg.

Dit kunnen we echter niet alleen. We hechten veel belang aan het uitbouwen van goed gefundeerde partnerships met zorginstellingen. Hun input vormt immers een van de belangrijkste informatiebronnen wat betreft de ontwikkelingen van onze software. We verkiezen samenwerking en dialoog dan ook boven een traditionele klant-leveranciersaanpak. Tijdens verscheidene formele en informele contactmomenten brengen we alle kennisprofielen van de verschillende zorginstellingen bij elkaar om te brainstormen over de evolutie van onze software. Op die manier zette we sterke relaties op gaan we samen met onze klanten naar betere zorg!