Het Oogziekenhuis Rotterdam gaat alle zorg- en werkprocessen ondersteunen met elektronisch patiëntendossier HiX, dat door ChipSoft wordt gehost op basis van het Microsoft Azure-cloudplatform. Na een zorgvuldig selectietraject koos Het Oogziekenhuis Rotterdam al in 2022 voor deze innovatieve oplossing en onlangs zijn de laatste puntjes op de 'i' gezet. Het officiële tekenmoment vond donderdag 23 maart plaats.

Met HiX 365 kiest het gespecialiseerde ziekenhuis voor volledige ontzorging op het gebied van technisch applicatie- en systeembeheer. Daarbij profiteert de zorginstelling van de specifieke HiX-kennis van leverancier ChipSoft en de high-end-dienstverlening van Microsoft Azure. Hiermee is de performance, beveiliging en continuïteit van het EPD gewaarborgd en heeft de beheerorganisatie meer tijd voor functioneel (applicatie)beheer en ondersteuning van haar eindgebruikers.

"Keuze voor continuïteit en kwaliteit"

Yvonne Koppelman, voorzitter raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam: "Na een uitvoerige vergelijking van meerdere systemen kwam HiX als meest geschikte EPD/ZIS voor Het Oogziekenhuis Rotterdam naar voren. Het nieuwe EPD/ZIS gaat helpen bij een efficiëntere en gestandaardiseerde manier van werken. HiX sluit bovendien het beste aan op het categorale en topreferente karakter van Het Oogziekenhuis. Met de keuze voor HiX 365 Premium kiezen we voor continuïteit en kwaliteit van onze patiëntenzorg."

Research en gegevensuitwisseling

Met HiX 365 Premium kunnen zorginstellingen de volledige suite van HiX inzetten. Het Oogziekenhuis Rotterdam gaat onder meer gebruikmaken van een geïntegreerd PDMS en Datawarehouse. Daarnaast integreert Het Oogziekenhuis uitgebreide functionaliteiten voor research, digitale gegevensuitwisseling en gebruiksvriendelijke portalen voor patiënten en zorgverleners. De Premium-variant biedt Het Oogziekenhuis bovendien de mogelijkheden om het functioneel beheer zelf uit te voeren.

"Zorginstellingen ontzorgen"

Hugo van Dokkum, Teamleider Hosting bij ChipSoft: "Wij innoveren voortdurend op technologisch gebied en hebben in de eerstelijnszorg inmiddels veel ervaring opgedaan met onze hosting-/clouddienst HiX365. We zien dat we met deze dienstverlening ook zelfstandige behandelcentra, revalidatieklinieken en gespecialiseerde zorginstellingen zoals Het Oogziekenhuis Rotterdam kunnen ontzorgen. De dienstverlening betreft de complete centrale hosting, inclusief technisch applicatie- en systeembeheer. Daarbij draait HiX in de toonaangevende Microsoft Azure-omgeving. Gelre ziekenhuizen maakte eerder al een vergelijkbare overstap naar HiX in een Azure-cloudomgeving. Mooi dat Het Oogziekenhuis Rotterdam nu ook kiest voor deze toekomstbestendige oplossing."

Hosting professionaliseert

Van Dokkum: "We kijken met regelmaat naar de stand van de techniek en nieuwe mogelijkheden en zien dat steeds meer organisaties kijken naar cloud en Software as a Service (SAAS). Deze trends volgen we op de voet en daarom hebben we ook delen van onze software aangepast. Daardoor sluit HiX maximaal aan op de behoeften in de markt. Vanuit een vooruitstrevend 'SAAS tenzij'-beleid willen wij, met al onze diensten, zo veel mogelijk de zorginstellingen ontzorgen. Dit betekent ook dat ons hostingteam enorm groeit en professionaliseert."

Meer weten?