In de Round Table Kindergeneeskunde dossier wordt in co-creatie gewerkt aan onder andere het verlichten van de registratielast en stimuleren van de samenwerking binnen en buiten de muren van het ziekenhuis. Een van de resultaten die hierin is geboekt is de optimalisering van het multidisciplinair samenwerken in HiX door middel van een multidisciplinaire brief.

Tot voor kort was het niet mogelijk om vanuit meerdere specialismes één brief te schrijven, terwijl dit na een multidisciplinair spreekuur wel gewenst is. Floris Hofstede, kinderarts in UMC Utrecht en voorzitter van de Round Table: "Deze wens is primair ontstaan vanuit het multidisciplinair werken wat zich niet altijd laat vangen in andere mogelijkheden tot (multidisciplinaire) verslaglegging, maar bijvoorbeeld ook met diverse opleidingsposities binnen de organisatie.. We hebben het nu zo uitgewerkt dat de auteurs van verschillende specialismes samen één brief kunnen schrijven en afzonderlijk van elkaar kunnen aanpassen." 

Inzage in behandelteam

De nieuwe oplossing is fijn voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Hofstede: "De patiënt kan op het portaal aan de brief zien wie er in z'n behandelteam zit. Ook is het voor hem of haar een fijn idee dat alle behandelaars dit door de brief ook van elkaar weten. Zij kunnen er dus op vertrouwen dat zij elkaar voor aanvullende informatievragen gemakkelijk kunnen vinden."
 

Betere weergave van gelijkwaardigheid

Ook doet deze innovatie volgens de kinderarts/voorzitter van de Round Table meer recht aan het werk dat alle professionals verrichten. "We werken vaak met een heel team aan de behandeling van een kind, dan is het vreemd als alleen de primaire agendahouder onderaan de brief wordt vermeld. Dat nu alle deelnemers aan het MDO onder de brief staat, geeft beter de gelijkwaardigheid weer binnen de gezamenlijke effort."

Samen naar betere zorg

Hofstede geniet ervan om met collega zorgprofessionals en ontwikkelaars van ChipSoft samen te werken aan dergelijke HiX-verrijkingen. "Iedereen aan tafel wil naar 'beter' en voelt een bepaalde druk om dit te realiseren. We hebben dus een gezamenlijk doel. Doordat iedereen input levert, ontstaan er mooie, inhoudelijke discussies die uiteindelijk resulteren tot de beste oplossing. De discussie slijpt als het ware het ontwerp verder aan; we bespreken het punt, dat leidt tot vragen, die beantwoorden we, vervolgens is er nog een vragenronde, daarna wordt een eerste prototype getoond en die finetunen we samen. Zo ontwikkelen we, op cyclische wijze, bestendige oplossingen. Daar word ik blij van."

Zinnige oplossingen

Hofstede ziet de Round Table Kindergeneeskunde als een 'echte meerwaarde' voor de verdere ontwikkeling van HiX. "Je werkt samen aan de verbetering van de inhoud en versnelling van innovaties. Die gezamenlijkheid, met de zorginstellingen maar ook met consultants én ontwikkelaars van ChipSoft, zorgt ervoor dat we zinnige oplossingen realiseren die relatief snel beschikbaar zijn. Dat vind ik, als kinderarts en voorzitter, een prettig idee."


Floris Hofstede, kinderarts UMC Utrecht.