Onze ontwikkelaars werken voortdurend aan nieuwe functionaliteiten. Regelmatig willen zij die spiegelen met de praktijk. Ontwikkelen zij de juiste oplossingen? Zien ze niets over het hoofd? Hiervoor initiëren we, als onderdeel van het Innovatieplatform, Round Tables. Aan de Round Table werkt u samen met onze ontwikkelaars in een korte periode aan één specifiek onderwerp met een duidelijk eindresultaat. Dit gebeurt in een kleine setting, waarin u uw expertise en kennis bundelt met onze technische mensen. Zo ontwikkelen we in co-creatie de optimale ICT-oplossingen.

Deelname

Round Tables zijn een aanvulling op de reguliere ontwikkelingen en hebben veelal betrekking op onze innovaties. Wij benaderen HiX-ambassadeurs persoonlijk voor deelname aan een Round Table en geven uitgebreide toelichting op dit nieuwe concept, het specifieke onderwerp en de wederzijdse verwachtingen.

Spiegelen

Tijdens de Round Tables bespreken we een ontwikkeling, ontwerp of prototype en toetsen we die aan uw expertise en dagelijkse werkzaamheden. Van daaruit maken we nieuwe keuzes. Door op deze wijze te spiegelen en te reflecteren, komen we gezamenlijk tot nieuwe ontwikkelpunten.

"Ten eerste verhogen we hiermee de patiëntveiligheid en ten tweede versnellen we ons werkproces."
Diane ter Huurne, CNIO en verpleegkundige, Medisch Spectrum Twente  

Verrijking kinddossier: gehele behandelteam onder MDO-brief

Aan de Round Table Kindergeneeskunde dossier werd in co-creatie gewerkt aan onder andere het verlichten van de registratielast en stimuleren van de samenwerking binnen en buiten de muren van het ziekenhuis. Een van de resultaten is de optimalisering van het multidisciplinair samenwerken in HiX door middel van een multidisciplinaire brief. Lees meer.

"Je werkt samen, met zorginstellingen maar ook met consultants én ontwikkelaars van ChipSoft, aan de verbetering van de inhoud en versnelling van innovaties.”
- Floris Hofstede, Kinderarts, UMC Utrecht

Meer weten?

Voor vragen over Round Tables kunt u contact met ons opnemen via: RoundTable@chipsoft.com

Neem contact op