Direct vanaf de livegang waren medewerkers van Kliniek ViaSana overtuigd van de meerwaarde van een digitaal medicatieproces. Nu ze enkele weken digitaal werken, is het enthousiasme alleen maar verder toegenomen, aldus teamleider van de verpleegafdeling Tineke Peeters. “We ontdekken nog bijna dagelijks nieuwe mogelijkheden.”


Het voorschrijven, uitzetten en toedienen van geneesmiddelen deed Viasana tot begin februari handmatig. Met het automatiseren van alle medicatie-activiteiten heeft Viasana de medicatieveiligheid verder verhoogd. De kliniek maakt nu onder meer gebruik van Elektronisch voorschrijven (EVS), dat onveilige situaties direct signaleert en het risico op fouten minimaliseert. Zaken als dubbelmedicaties en allergische reacties worden hierdoor in de kiem gesmoord. Hiermee voldoet Viasana aan een belangrijke eis van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), dat steeds strenger controleert op het gebruik van EVS.


Hogere medicatieveiligheid

De ingebruikname van de medicatiesoftware is een behoorlijke overgang voor veel werknemers van de gespecialiseerde orthopedische kliniek in het Brabantse Mill. Na jarenlang handmatig werken, moet nu alles digitaal. Deze werkomslag is door alle betrokkenen zeer positief ontvangen, vertelt Peeters. “Natuurlijk was het voor sommigen flink wennen. En het is ook heel logisch dat het tijd kost om het systeem optimaal op onze werkprocessen af te stemmen. Maar iedereen zag vanaf dag één de grote vooruitgang die we met dit systeem boeken op het gebied van medicatie- én patiëntveiligheid.”


Niet meer terug

Viasana versnelde het gewenningsproces door al in de voorbereiding samen met ChipSoft veel energie te steken in het trainen van medewerkers. Hierdoor profiteerde de kliniek direct na de ingebruikname van de veiligheidsvoordelen, aldus Peeters. “Artsen schrijven de geneesmiddelen digitaal voor, verpleegkundigen zetten het uit en dienen het toe. Niets kan meer verkeerd worden ingetypt, uitgerekend of overgeschreven. Dat werkt prettig en efficiënt. We willen echt niet meer terug naar de papieren situatie.”