Uw zorgorganisatie legt iedere dag veel data in het EPD vast. Deze oneindige stroom aan gegevens kunt u optimaal benutten om uw zorgprocessen mee aan te scherpen. Met HiX zetten zorginstellingen moeiteloos de stap naar datagedreven zorg dankzij functionaliteiten zoals de integratie van Artificial Intelligence (AI), geïntegreerde oplossingen voor trial & research, capaciteitsmanagement, resourceplanning & staffing, een eigen datawarehouse, de UX-rapportagetool en het consult van de toekomst.

Artificial Intelligence

De komst van AI biedt in het kader van datagedreven zorg een heleboel mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is een beslissingsondersteunende functie. Zo is de in HiX aanwezige artificiële intelligentie in staat medicatie voor te stellen bij een mogelijk incompleet medicatieprofiel en voorkomt het spoedverplaatsingen dankzij de complicatievoorspeller.

Door daarnaast ook externe AI-engines in HiX te integreren, breidt ChipSoft de mogelijkheden nog verder uit. Daarbij is het mogelijk om informatie eenvoudig aan deze engines aan te leveren om modellen te trainen en eventuele resultaten van de algoritmen in HiX weer te geven. Zo brengen we de werelden van het EPD en AI bij elkaar, zodat u als zorgverlener het EPD en (externe) AI-toepassingen gebruikt alsof ze één geheel vormen. Lees meer

Consult van de toekomst

Bepaalde data, zoals verwijsbrieven en sommige uitslagen, is afkomstig uit externe bronnen. Deze informatie wordt veelal beschikbaar gesteld via tekst. Wij werken voortdurend aan nieuwe integraties, waardoor die informatie direct gestructureerd in HiX wordt opgeslagen. Zo is het mogelijk om opgenomen gesprekken tussen de patiënt en de zorgverlener via AI samen te vatten en om te zetten naar gestructureerde informatie. Ook kan er vanuit de verwijsbrieven direct een mapping naar gestructureerde gegevens worden gemaakt, om die vervolgens direct in HiX op te slaan. Deze gestructureerde gegevens zijn vervolgens gemakkelijk herbruikbaar, wat heel wat voordelen oplevert.  Lees meer

Trial & Research

Met de geïntegreerde Research-oplossing vereenvoudigt HiX het trial- en researchproces binnen uw zorginstelling. Zo kunt u onder meer een set relevante data vaststellen, productiedata markeren en de studievoortgang inzichtelijk maken. Ook ‘weet’ HiX door de automatische evaluatie van in- en exclusiecriteria welke patiënten aan uw trial mogen deelnemen en is het selecteren van deelnemers geïntegreerd in het zorgproces. Alle oplossingen samen, zorgen ervoor dat HiX maximaal verweven is met wetenschappelijk onderzoek.

Capaciteitsmanagement

Als innovatief EPD helpt HiX u bij operationele, tactische en strategische capaciteitsvraagstukken, zodat u uitdagingen zoals onderbezetting en toenemende kosten doelgericht kunt oplossen. Met behulp van voorspellingen gebaseerd op historische data, kunt u anticiperen op de verwachte zorgvraag. Dit stelt u in staat om bij te sturen waar nodig, en beschikbare middelen en resources op de juiste plek en het juiste moment in te zetten. Onze beslissingsondersteuning voor integraal capaciteitsmanagement is volledig geïntegreerd in HiX en biedt de mogelijkheid om op alle niveaus de planning te optimaliseren en af te stemmen.  Lees meer

Datawarehouse

Hoe efficiënt werkt uw zorginstelling? Hoe scoort uw organisatie op patiëntveiligheid?  Met HiX Datawarehouse bent u in staat informatie en data uiterst eenvoudig om te zetten in kennis. Zo heeft u onder meer al uw stuurinformatie beschikbaar, toegang tot een breed aanbod aan standaardrapportages voor iedere doelgroep binnen uw zorginstelling en de mogelijkheid om doorlopend te sturen op uw IGJ-indicatoren.

HiX Datawarehouse bevat veel interessante modellen waarmee uw zorginstelling interessante vergelijkingen kan maken, over uw gehele patiëntpopulatie heen. In veel gevallen vormen de uitkomsten een goed startpunt om nieuwe verbeteringen binnen het zorgproces door te voeren. Lees meer

Resourceplanning

HiX bevat verscheidene tools die de resourceplanning en staffing binnen uw zorginstelling optimaliseren. De brede inzetbaarheid en de geïntegreerde ondersteuning garanderen een vereenvoudigd en vlot planproces. Deze bestaan onder meer uit functionaliteit voor de behandelaarsagenda, de medewerkersplanning, het patiëntentransport, de polimanagers of de dagbehandeling. Lees meer

User Experience Rapportagetool

Haalt uw zorginstelling alles uit HiX? De UX-rapportagetool geeft u inzicht in het HiX-gebruik bij uw zorgverleners. Via de tool vermindert u doelgericht hun registratielast en optimaliseert u hun gebruikersbeleving. Met echte gebruikersdata biedt de UX-rapportagetool inzicht in daadwerkelijke vaardigheden, efficiëntie en verbeterpunten. Lees meer

Meer weten?

Wilt u meer weten over het thema Datagedreven zorg in combinatie met HiX? Onze in-house experts beantwoorden graag al u vragen rondom onze producten en thema's.