Zorginnovatie krijgt mede gestalte via de gebruikersgroepen. Hierin gaan we met zorgprofessionals uit verschillende zorginstellingen aan tafel om inhoudelijke expertise met elkaar te delen. Het doel van de gebruikersgroepen is gezamenlijk de content in HiX verrijken, zodat het EPD beter aansluit bij de werkprocessen in de praktijk. Daarnaast brengen wij eindgebruikers bij elkaar voor kennisdeling over innovaties en om te leren van nieuwe inzichten en ervaringen vanuit de zorginstellingen zelf. Gebruikersgroepen zijn onderdeel van het Innovatieplatform.

Verrijken

De gebruikersgroepen zijn onderdeel van het Innovatieplatform en vormen een aanvulling op onze reguliere ontwikkelingen en zorginnovaties. In de gebruikersgroepen richten we ons op de werkprocessen van de eindgebruikers in HiX, op de ondersteuning van artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere zorgprofessionals in hun zorgverlening. Binnen de gebruikersgroepen delen onze consultants en eindgebruikers uit verschillende zorginstellingen inhoudelijke expertise met elkaar. Het doel: samen de content van uw elektronisch patiëntendossier verrijken en u op de hoogte brengen van relevante ontwikkelingen.

Sluit u ook aan?

Alle zorginstellingen met HiX kunnen deelnemen aan de gebruikersgroepen. Voor de samenstelling van elke gebruikersgroep is een profiel opgesteld. Zo brengen we vergelijkbare eindgebruikers bij elkaar om de denkkracht rondom hun gezamenlijke werkproces te bundelen. Wilt u graag deelnemen aan een gebruikersgroep? Laat het ons weten via het Inschrijfformulier gebruikersgroepen of neem contact op met de CMIO of van uw zorginstelling. Wij nemen uw aanvraag graag in behandeling. Momenteel zijn er meer dan tachtig gebruikersgroepen actief.

Nieuw wondformulier

Marloes Deelen, wondconsulente in Erasmus MC, maakt impact met gebruikersgroep Verpleegkunde. Iedere dag vulde Marloes met een klein beetje frustratie het wondformulier in. “We liepen er als wondconsulenten landelijk tegenaan dat we allemaal verschillend registreren.” Lees meer.

“Het nieuwe wondformulier vermindert de registratielast en geeft ons veel meer overzicht”- Marloes Deelen (Wondconsulen te, Erasmus MC)

Optimaliseren medicatiebewaking

Ziekenhuisapotheker Matthijs van de Poll (Máxima Medisch Centrum) steekt met de werkgroep Medicatiebegeleiding, onderdeel van de gebruikersgroep Medicatie/Apotheek, ziel en zaligheid in het optimaliseren van medicatiebewaking in HiX. Lees meer.

“Alles draait om ruis verminderen. De signalering is nu over de volledige breedte van de medicatie beter.”
Matthijs van de Poll
- (Ziekenhuisapotheker, Máxima Medisch Centrum)

Nieuwe preoperatieve aanpak

Winst voor patiënt en professional door een nieuwe preoperatieve aanpak. Reinier Tromp Meesters, anesthesioloog/CMIO bij Diakonessenhuis Utrecht en kartrekker van de nieuwe oplossing vertelt hierover. Lees meer.

"Deze werkwijze leidt ertoe dat patiënten veel minder vaak fysiek naar de POS hoeven te komen."
- Reinier Tromp Meesters (Anesthesioloog, Diakonessenhuis Utrecht)

Infectiepreventie dashboard

Karin Willemsen, covoorzitter van de gebruikersgroep Infectiepreventie en actief deelneemster aan de werkgroep Contactonderzoek, dacht samen met collega’s uit andere zorginstellingen mee over hét ideale dashboard. Deskundigen infectiepreventie kunnen voortaan vanuit één handig dashboard in HiX alles rondom contactonderzoeken registreren en monitoren. Lees meer.

“Er is goed geluisterd naar onze input. We kunnen sneller en eenvoudiger werken vanuit één dashboard.”
- Karin Willemsen, Deskundige infectiepreventie, Rijnstate Ziekenhuis

Meer weten?

Voor vragen over gebruikersgroepen kunt u contact met ons opnemen via: innovatieplatform@chipsoft.com.

Mail ons hier!