De ziekenhuizen Tjongerschans (Heerenveen) en Nij Smellinghe (Drachten) zijn succesvol gemigreerd naar HiX. Zij maakten als eerste zelfstandig gebruik van de migratietool die ziekenhuizen in staat stelt om op eigen kracht over te gaan naar de modernste versie van het ChipSoft-EPD.


Alle ChipSoft-ziekenhuizen die nog met de voorganger van HiX werken, willen snel over naar de modernste versie. ChipSoft heeft een migratietool ontwikkeld waarmee zorginstellingen zelf het tempo en de planning van hun HiX-migratie kunnen bepalen, vertelt Manager R&D Richard Storm. “De tool geeft ziekenhuizen de handvatten om de migratie succesvol met eigen mensen uit te voeren. Onze projectleider houdt hierbij vinger aan de pols en staat klaar om met zijn kennis te ondersteunen.”


“Eigen regie bevalt goed”

Tjongerschans ging eind november als eerste ziekenhuis live met HiX na inzet van de migratietool. In een tijdsbestek van slechts drie maanden realiseerde het ziekenhuis de succesvolle overgang naar HiX met een projectorganisatie die uit vrijwel alleen maar Tjongerschans-medewerkers bestond. Wiebrand Hoeksma, hoofd ICT van Tjongerschans: “In samenwerking met ChipSoft zijn we in staat gebleken om als middelgroot ziekenhuis zelf een project van deze omvang in goede banen te leiden. De eigen regie beviel ons heel goed. We hebben nu veel HiX-kennis in eigen huis en hebben meer grip op ons eigen dossier.”


Klaar voor de toekomst

Vrijdag 4 december rondde ook Nij Smellinghe de HiX-migratie succesvol af. Het ziekenhuis wilde graag snel over naar HiX om optimaal te kunnen inspelen op de digitale zorgontwikkelingen. Jelle Nutma, directeur acute zorg Nij Smellinghe: “HiX is moderner, overzichtelijker en uniformer ingericht dan de vorige versie. Met HiX is het mogelijk om patiënten meer te betrekken bij de behandeling en ze een deel van hun dossier te laten inzien. Daar gaat Nij Smellinghe ook naar toe. Daarnaast biedt het systeem meer mogelijkheden om samen te werken met zorgverleners in de regio. Het wordt gemakkelijker om informatie met hen te delen.”

Wim Loman, hoofd ICT van Nij Smellinghe: “ChipSoft stelde voor om in een nieuw concept de migratie naar HiX door Nij Smellinghe in eigen beheer uit te laten voeren, met behulp van de door ChipSoft ontwikkelde migratietool. Dit blijkt voor ons een zeer succesvol concept. Door de migratie in eigen beheer uit te voeren, hadden de applicatiebeheerders van Nij Smellinghe al ruime kennis van HiX voordat HiX daadwerkelijk in productie is gegaan. Ondanks de grote hoeveelheid werk, is de overgang naar de nieuwe versie goed verlopen, mede dankzij de migratietool en de uitstekende ondersteuning vanuit ChipSoft.


Veel interesse in migratietool

Mede dankzij de succesvolle Friese HiX-livegangen is er veel interesse in de migratietool, aldus Manager R&D Richard Storm van ChipSoft. “Bij drie ziekenhuizen hebben we al een migratietraject met de tool gepland. Ik verwacht dat in 2016 nog veel meer zorginstellingen met onze tool de regie van hun HiX-migratie in eigen hand nemen.”