Met het ondertekenen van een overeenkomst met de firma ChipSoft voor een nieuw geïntegreerd ziekenhuisinformatiesysteem en elektronisch patiëntendossier (ZIS/EPD) zet Tergooi een belangrijke stap richting een volledig EPD dat ook voor patiënten toegankelijk is. Met het nieuwste en modernste systeem van ChipSoft (HiX) kiest het ziekenhuis voor een betrouwbaar en toekomstbestendig digitaal platform waarin alle processen rond de patiënt zijn ondergebracht, van afspraken en labaanvragen tot medicatie en facturering. Het nieuwe digitale systeem treedt naar verwachting eind 2016 in werking. (foto: Studio Kastermans)


Tergooi maakt op dit moment nog gebruik van verschillende deelsystemen en koppelingen. Met het ZIS/EPD van ChipSoft zijn straks alle onderdelen van het zorgproces in één systeem beschikbaar. Met deze oplossing voor onder meer dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en e-health hebben zorgprofessionals en administratieve medewerkers maximale steun tijdens hun werk.


Informatiedrempels vallen weg

Met het ZIS/EPD-systeem kunnen de verschillende locaties en afdelingen van Tergooi gemakkelijker, beter en veilig gegevens uitwisselen. Eventuele informatiedrempels vallen weg. Het elektronisch patiëntendossier is straks op beide locaties en op alle afdelingen hetzelfde ingericht. Behandelaars kunnen daardoor gemakkelijker samenwerken bij de behandeling van patiënten. Gebruikmaken van één systeem betekent meer efficiëntie, minder onderhoud en het borgen van veilige zorg. Bovendien maakt HiX het mogelijk om patiënten op termijn toegang te geven tot hun eigen medische dossier. Zij kunnen dan ook meer vanuit huis regelen, bijvoorbeeld een afspraak maken met hun dokter.


Stap voorwaarts

De aanschaf van het geïntegreerd ZIS/EPD van ChipSoft is voor Tergooi een grote stap voorwaarts in het streven patiëntgegevens te digitaliseren. Hans den Hollander van de raad van bestuur: 'Deze digitaliseringslag stelt ons in staat efficiëntere en betere zorg te verlenen. Met de toegenomen digitale mogelijkheden kunnen we ook de service naar patiënten aanzienlijk vergroten. Bovendien leggen we hiermee een basis voor verdere digitale ontwikkelingen, zoals consulten waarbij patiënten vanuit huis via het beeldscherm van de computer face-to-face contact hebben met hun medisch specialist.


Voorbereidingen gestart

De overgang naar het nieuwe geïntegreerde ZIS/EPD is een omvangrijke operatie die inmiddels van start is gegaan. Het ziekenhuis is bij het maken van de keuze voor het nieuwe geïntegreerde systeem geadviseerd door D&A medical group. Het projectteam ZIS/EPD zal samen met de adviseurs van ChipSoft en alle specialismen van Tergooi in de komende maanden het nieuwe elektronische patiëntendossier gaan inrichten. Werkprocessen worden aangepast en medewerkers opgeleid. Na het overzetten van alle gegevens gaat het systeem live. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe digitale informatiesysteem eind 2016 gebruiksklaar.