Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft woensdag 3 augustus een contract afgesloten met ChipSoft. De inspanningen zijn er op gericht om medio 2018 het elektronische patiëntendossier (EPD) HiX van ChipSoft in gebruik te nemen. In het contract is opgenomen dat als de voorgenomen fusie met de St. Anna Zorggroep een feit is, de twee ziekenhuizen het nieuwe EPD gezamenlijk implementeren.


“HiX ondersteunt ons in het bereiken van onze ambities, waarin gegevensuitwisseling een prominente rol speelt. Daarbij is het een groot voordeel dat veel ziekenhuizen in onze regio voor HiX gekozen hebben”, aldus Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Het Catharina Ziekenhuis is als topklinisch ziekenhuis een belangrijk verwijscentrum voor patiënten met hart- en vaatziekten en kanker. “Uitwisseling van gegevens met ketenpartners, zoals bijvoorbeeld huisartsen en andere ziekenhuizen is daarom heel belangrijk. Dit systeem heeft zich op dat vlak al bewezen.”

Met de keuze voor HiX zet het ziekenhuis ook sterk in op patiëntparticipatie. “Patiënten krijgen straks een online portaal waarop zij zelf afspraken kunnen maken, vragenlijsten kunnen invullen en hun eigen medisch dossier kunnen raadplegen”, aldus Batenburg. “Het nieuwe systeem maakt de planning van zorg efficiënter. Medische patiëntinformatie wordt vanuit één centrale plek beschikbaar gesteld aan de zorgprofessionals. Dit heeft een positief effect op de patiëntenzorg en de patiëntveiligheid.”