ChipSoft is hofleverancier van patiëntenportalen in Nederlandse ziekenhuizen. Dit valt op te maken uit onderzoek van Nictiz. Ruim driekwart van de ziekenhuizen die patiënten online toegang biedt tot gegevens of digitaal zorgzaken laat regelen, gebruikt hiervoor het patiëntenportaal van ChipSoft.


Nictiz deed op basis van 18 criteria onderzoek naar de aanwezigheid en mogelijkheden van patiëntportalen bij 82 Nederlandse ziekenhuizen. Het expertisecentrum keek onder meer naar de mogelijkheden om digitaal vragenlijsten in te vullen, eConsults te voeren en afspraken maken. Ook het online bijhouden van dagboeken en inzien van onder meer medicatie-overzichten, correspondentie en het behandelplan werd onderzocht.


Minister stimuleert patiëntenportaal

Het ministerie van Volksgezondheid stimuleert de inzet van online patiëntenportalen. Minister Edith Schippers maakt zich al jaren hard voor de inzet van technologieën om patiënten digitaal bij hun behandeling te betrekken. Uit het Nictiz-onderzoek blijkt dat ziekenhuizen op dit gebied met een flinke inhaalslag bezig zijn. De onderzoeksresultaten staan op de website van Nictiz.