​Franciscus Gasthuis & Vlietland is 28 oktober overgestapt op HiX. Alle zorgverleners op alle vijf locaties werken nu vanuit één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Hierdoor kunnen patiënten erop vertrouwen dat hun medische gegevens altijd beschikbaar en actueel zijn, ongeacht op welke locatie zij worden behandeld.


Na een jaar lang voorbereiden is het ziekenhuis van tientallen verschillende deelsystemen overgegaan op één geïntegreerd systeem. Mark Janssen, lid Raad van Bestuur: “Patiënten kunnen bij ons op meerdere locaties terecht. Daarom is het van belang dat de communicatie op én tussen die locaties optimaal is. Ook willen wij in de toekomst intensiever online informatie uitwisselen met onze patiënten en ketenpartners zoals huisartsen, verpleeghuizen, apothekers en laboratoria. HiX ondersteunt onze visie volledig. Wij zijn enorm trots op iedereen die aan deze succesvolle overgang heeft bijgedragen.”


Voorspoedige overstap

De overstap op het nieuwe EPD was voor het ziekenhuis een grote ‘operatie’. Alle vijf locaties zijn in een keer overgegaan. Om dit voorspoedig te laten verlopen, hebben alle medewerkers hard gewerkt. Matthijs van de Heuvel, projectmanager bij ChipSoft: "Een goede samenwerking was hierbij heel belangrijk. We hebben samen de schouders eronder gezet en een mooie prestatie geleverd."


Samen maken we de zorg beter

Een belangrijke reden waarom het ziekenhuis heeft gekozen voor HiX, is dat het is opgebouwd op basis van ervaringen van verschillende ziekenhuizen. Er wordt continu gewerkt aan verbeteringen in het systeem. Programmamanager Carine Linssen-Schuurmans van Franciscus Gasthuis & Vlietland: “Onze ervaringen worden ook meegenomen in de verdere ontwikkeling. Binnenkort gaat een aantal collega-ziekenhuizen in onze regio ook met HiX werken. Hierdoor kunnen we nog meer kennis met elkaar uitwisselen. Samen maken we de zorg beter.”


Patiëntenportaal

Het ziekenhuis ontwikkelt op dit moment een patiëntenportaal. Dit beveiligde portaal biedt de patiënten straks nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld: toegang tot een aantal (medische) gegevens, zelf afspraken inplannen en wijzigen en vragenlijsten invullen voor de afspraak met de arts. Er loopt nu een proef voor onder andere longpatiënten bij Franciscus Gasthuis. Wanneer alles goed is getest, kunnen op termijn alle patiënten van Franciscus Gasthuis & Vlietland gebruikmaken van het patiëntenportaal.

Foto: Pim van Wingerden