Eerst en vooral wensen wij u en de uwen warme feestdagen en een voorspoedig 2018. Nu het jaareinde nadert, kijken we in de Vlaamse zorgmarkt tevreden terug op de verwezenlijkingen die het voorbije jaar gerealiseerd zijn.

In Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), waar HiX in fasen ziekenhuisbreed wordt uitgerold, voltooiden we de eerste twee livegangfases reeds met succes. Daarnaast viel – tussen de vele big bang-implementaties in Nederland – de gelijktijdige livegang van de ziekenhuizen van Coöperatie Zorg op Zuid op. De vier ziekenhuizen in deze coöperatie werken ondanks het feit dat het aparte entiteiten zijn voortaan met één gedeeld EPD, wat de samenwerking binnen de regio en de patiënt ten goede komt.

Ontwikkelingen in HiX

Naast de implementaties werkten we ook naarstig verder aan ontwikkelingen binnen het softwarepakket HiX. Zo breidde het Belgische team op basis van klantenfeedback het verpleegkundig dossier verder uit, inclusief optimalisatie van de reeds geïntegreerde VG-MZG-afleiding. Voorts realiseerden we heel wat vooruitgang wat betreft de ontwikkelingen ten behoeve van een geïntegreerd ADT-pakket, alsook een bidirectionele koppeling met een van de meest gebruikte administratiepakketten binnen de Belgische context. Ook in het kader van overheidsrichtlijnen (plan eGezondheid) werden diverse koppelingen tot stand gebracht, met bijvoorbeeld Qermid, Vitalink, recip-e, Hubs & Metahubs en UREG.

Partnerschap met IBM

Met IBM gingen we bovendien een samenwerking aan die nieuwe mogelijkheden biedt voor de toekomst, specifiek wat betreft opportuniteiten in Franstalig België. Het Belgische ChipSoft-team is overigens net als de voorgaande jaren weer sterk aangegroeid, zodat we klaar zijn voor elke uitdaging die ons te wachten staat.

Voorbereid op 2018

Dit is ook het uitgelezen moment om vooruit te kijken naar de plannen voor het komende jaar. Er zijn namelijk veel ontwikkelingen op til. Wij zijn perfect voorbereid om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, zodat (toekomstige) klant-zorginstellingen op beide oren kunnen slapen.

Wat staat ons allemaal te wachten in 2018? In april gaat AZ Delta als eerste ziekenhuis in België met een big bang-implementatie ziekenhuisbreed live: een belangrijke mijlpaal voor zowel het ziekenhuis als voor ons. Ook in ZOL wordt in juni de laatste fase van de EPD-implementatie voltooid.

Uitbreiding standaard content

Daarnaast breiden we de standaard content in overleg met klanten steeds verder uit. Dankzij de intelligente consultregistratie van Consult 2.0 zullen artsen bijvoorbeeld genieten van een eenvoudiger en gestroomlijnder registratieproces. Ook de apotheekfunctionaliteit op maat van de Belgische zorg is in volle ontwikkeling en zal het komende jaar voltooid worden als volledig geïntegreerde workflow, inclusief de logistieke afhandeling. Andere ontwikkelingen in 2018 hebben onder andere betrekking tot een geïntegreerde functionaliteit voor tarificatie/facturatie, e-birth, 3M, KG-MZG, MPG, de MUG-REG koppeling, et cetera. Zoals steeds stuwt onze grenzeloze ambitie HiX vooruit.