Gisteren werd de eerste Belgische taskforce gelanceerd, die zich zal bezighouden met het verpleegkundig dossier. In een taskforce - een content gebruikersgroep op kleinere schaal - wisselen eindgebruikers tijdens bijeenkomsten best practices uit met elkaar en communiceren ze hun wensen naar ChipSoft. Zo worden de lijnen tussen zorgverleners korter en komt een vruchtbaar partnership met de leverancier tot stand.


De bijeenkomsten versterken de wisselwerking en het begrip tussen de verschillende partijen. Eindgebruikers uit verschillende klant-zorginstellingen bespreken de standaard content en ontwikkelingen voor hun specialisme of deelgebied, in dit geval het verpleegkundig dossier. Zorgverleners worden zo rechtstreeks betrokken bij het overleg over de invulling van hun dossier.

De deelnemers aan het overleg wisselen ervaringen en expertise uit en hebben de mogelijkheid zelf voorstellen te formuleren. Met hun feedback dragen ze bij tot de prioritering van werkpunten en de uitwerking van specifieke functionaliteiten. Daarmee speelt ChipSoft kort op de bal bij het bepalen van haar ontwikkelagenda.

De eerste bijeenkomst van deze eerste Belgische taskforce was erg productief. Na een korte inleiding kwamen de ingediende topics aan bod. Daaruit selecteerden de verpleegkundigen in overleg drie prioriteiten, waarrond kleine werkgroepjes werden samengesteld. Zij zullen hun voorstellen verder uitwerken en concretiseren. Tijdens het volgende overleg, dat eind januari plaatsvindt, presenteren ze hun uitgewerkte 'prototypes'. Bij akkoord ontwikkelt ChipSoft vervolgens de voorgestelde oplossingen in de software. Wanneer de drie prioriteiten afgewerkt zijn, komen de andere punten aan bod. Zo werkt ChipSoft samen met de eindgebruikers stapsgewijs aan de best mogelijke ondersteuning.

De voorzitter van de taskforce waakt erover dat alle punten op de agenda aan bod komen en dat de nodige besluitvorming tot stand komt. Er zijn steeds ChipSoft-consultants aanwezig die onder meer de technische haalbaarheid van de voorstellen inschatten. Tijdens elk overleg presenteren zij eveneens de recent doorgevoerde innovaties, zodat eindgebruikers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden in hun dossier.

De taskforce formaliseert het overleg tussen de Belgische HiX-ziekenhuizen. Een van de redenen waarom de eerste taskforce die werd opgericht de verpleegkundige is, zijn de vele specifieke ontwikkelingen voor VG-MZG in het verpleegkundig proces in HiX. De Belgische zorg heeft eigen bijzonderheden en wetten, zodat een eigen platform voor kennisdeling een logische stap is.


Iedereen heeft baat bij de taskforce. De gebruikerswensen perfectioneren het dossier en de uitgewisselde expertise zorgt er op haar beurt voor dat eindgebruikers optimaal gaan werken met de oplossingen. Met het overleg verbeteren we dus niet alleen HiX, maar ook de zorg zelf.