Het aantal zorginstellingen met het PDMS van ChipSoft schiet als paddenstoelen uit de grond. Naast het LUMC in Leiden hebben de afgelopen weken ook het UMCG in Groningen, het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), het Sint Jans Gasthuis in Weert, het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en de Rivas Zorggroep het systeem succesvol in gebruik genomen. Binnenkort volgen Ziekenhuis Tergooi in Hilversum en het Belgische A.Z. St. Dimpna.


Daar waar het LUMC, het UMCG, het Sint Jans Gasthuis en A.Z. St.-Dimpna PDMS inzetten op de OK, gebruikt het MCH dit geïntegreerde systeem op de Intensive Care. Het Reinier de Graaf en het Tergooi Ziekenhuis zetten PDMS in ter ondersteuning van alle processen op de Intensive Care en de OK. De Rivas Zorggroep zet het PDMS zelfs in om haar patiënten op OK, de IC én de Spoedeisende Hulp optimaal te monitoren en te voorzien van de juiste zorg.


Relevante inzage en registraties

PDMS brengt nauwkeurig in kaart hoe het met de vitale waarden van de patiënt is gesteld, hoe de vochtbalans is, wat de trends zijn en welke medicatie de patiënt krijgt. Deze gegevens worden in het EPD van de patiënt opgeslagen, zodat bijvoorbeeld altijd is te herleiden wat voor effect bepaalde medicatie op de patiënt heeft gehad. Naast inzagemogelijkheden hebben zorgprofessionals met PDMS efficiënte en relevante registratiemogelijkheden tot hun beschikking. Uiteraard voor handmatige metingen, maar bijvoorbeeld ook voor de anesthesieverslaglegging of de registratie van pijnscores.

De ziekenhuizen reageren enthousiast op de nieuwe software. Enkele reacties:


Roald Schaad, manager OK en anesthesist in het LUMC:

“De medicatie-integratie die dit PDMS met zich meebrengt is van grote meerwaarde. Wij zien de integratie van operatiegegevens met het EPD als grote plus. De verpleegkundigen van de kliniek, en wij als arts, kunnen door de betere dossierintegratie gemakkelijker het verloop van een OK bekijken. Oók op een andere kamer. Dit geldt ook voor de patiënten die na de OK op de PACU worden opgenomen voordat ze naar de kliniek gaan. Die kunnen wij uitstekend blijven monitoren. Het komt de patiëntveiligheid ten goede.”


Bert Ballast, anesthesioloog in het UMCG:

“Het PDMS is zélfs volledig op het moment dat je als zorgverlener druk bezig bent met ‘zorg verlenen’. De goede toegankelijkheid van de verslaglegging zorgt ervoor dat wij – ten behoeve van management en research – snel kunnen beschikken over informatie om het zorgproces goed te analyseren.”


Pieter Geersing, anesthesioloog in ziekenhuis Tergooi:

“Bij een demo van het PDMS werd direct duidelijk dat HiX klaar is voor de toekomst van Tergooi. De software maakt het mogelijk om beter te registreren en de data te gebruiken om het zorgproces verder te optimaliseren. Ook wordt de planning efficiënter. Daarmee beperken wij het risico dat patiënten door tijdgebrek niet geopereerd kunnen worden.”