Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven stelde afgelopen jaar als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland het EPD open voor haar patiënten en heeft daarvoor een onderscheiding gekregen van de cliëntenraad, bestuur medische staf en verpleegkundige adviesraad. Zij riepen het patiëntenportaal MijnMMC uit tot het meest patiëntgerichte idee. Met MijnMMC, gebaseerd op het patiëntenportaal van ChipSoft, kunnen patiënten thuis onder andere op eenvoudige wijze informatie uit hun dossier inzien en zelf afspraken maken.


Vele mogelijkheden

Met MijnMMC zette het ziekenhuis in juni een belangrijke stap in het bieden van meer regie aan de patiënt in zijn eigen zorgproces. Patiënten kunnen onder andere onderzoeksuitslagen bekijken, brieven aan de huisarts teruglezen, belangrijke informatie over hun behandeling raadplegen en contactgegevens doorgeven. Maandelijks loggen nu zo’n 2.500 mensen in met hun persoonlijke DigiD om hun medisch dossier in te zien en worden er ruim 500 elektronische poli-afspraken gemaakt.


Patiëntparticipatie

Een extra criterium waaraan het innovatieve project voldeed, was de participatie van patiënten in het project. De cliëntenraad werd vanaf het begin betrokken bij het project. Bovendien werd het portaal, voordat het opengesteld werd voor alle patiënten van MMC, uitvoerig getest door een breed samengestelde groep patiënten uit het Klantenpanel van MMC.


Enthousiast

Als staflid van de ‘Information Security Board’ van MMC ziet kinderarts-neonatoloog Thilo Mohns erop toe dat er veilig omgegaan wordt met patiëntgegevens in MMC. In deze rol was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van MijnMMC, het digitale patiëntenportaal. Mohns is blij om te zien dat het idee zo breed gedragen wordt binnen het ziekenhuis: “Onze patiënten zijn nu, ook buiten het ziekenhuis, veel meer betrokken bij hun eigen zorgproces.”