Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) gaat op korte termijn van start met het Patiënt Data Management Systeem (PDMS) van ChipSoft. Hiermee beschikt het binnenkort over een betrouwbare applicatie om alle data uit meetapparatuur op de intensieve zorg (INZO) automatisch in het elektronisch patiëntendossier op te slaan. ZOL wil zo snel mogelijk met de voorbereidingen voor de implementatie van start gaan. “Hoe sneller we ermee beginnen, hoe beter”, klinkt het bij CIO Peter Thijs.


Automatisatie van gegevensinvoer

Dankzij PDMS kan ZOL binnenkort efficiënter omgaan met de gegevens uit meetapparatuur op de intensieve zorg. Data uit deze apparatuur worden automatisch opgeslagen en verwerkt in het elektronisch patiëntendossier op de kritieke diensten, zodat deze meteen voor de zorgverlener inzichtelijk zijn. Zo vergroot ZOL met de implementatie van PDMS de patiëntveiligheid. Eventuele menselijke invoerfouten worden namelijk tot een minimum herleid, maar ook beslisondersteuning en slimme signalering bij veranderingen van meetwaarden staan hiervoor in.


Eenvoudige keuze

ZOL koos aanvankelijk voor een systeem dat enkel en alleen de dataverwerking op hun dienst INZO automatiseerde. Al snel werd echter duidelijk dat hun behoefte breder was. “Hierdoor was de keuze voor het PDMS van ChipSoft snel gemaakt. ChipSoft biedt naar dossiervoering op de kritieke diensten toe een breder aanbod. Hun PDMS reikt verder dan enkel en alleen de INZO, waardoor we meteen ook een passende oplossing aanschaffen die inzetbaar is op bijvoorbeeld de CCU of de NICU”, oordeelt Peter Thijs.


Totaaloplossing voor INZO

Het PDMS biedt een totaaloplossing voor de intensieve zorg met tal van integratiemogelijkheden met deelsystemen om de huidige workflow te optimaliseren. Dankzij de medicatie-en verplegingsfunctionaliteiten ontstaat bijvoorbeeld de zogeheten ‘closed loop’, maar worden ook automatisch de MVG-codes ingegeven. De registratiedruk bij zorgverleners op de INZO in ZOL verlaagt daarmee drastisch, terwijl de patiëntveiligheid sterk toeneemt. 


Bewezen koppelingen

Ook andere elementen bleken doorslaggevend voor de keuze voor het PDMS van ChipSoft. “ChipSoft kan terugvallen op reeds bewezen apparatuurkoppelingen. Vooral de koppelingen met verschillende soorten pompen op de INZO betekenden voor ons een grote meerwaarde. ZOL is dus niet de eerste om bepaalde pompen aan het systeem te koppelen.”


ChipSoft als betrouwbare partner

Met een tachtigtal bedden op de INZO, CCU en NICU legt ZOL sterk de nadruk op de kritieke zorgverlening. Betrouwbare software – en dus ook een betrouwbare leverancier – was het belangrijkste. Het feit dat ChipSoft zich uitsluitend op de zorg richt, bleek dan ook cruciaal. “De kernactiviteit van ChipSoft bestaat uit het ontwikkelen van medische software. Wij zijn van mening dat dit een stabielere partner voor de toekomst creëert”, aldus Peter Thijs. “Daarnaast hebben wij uit ervaring geleerd dat een gestructureerde projectsturing beter past binnen ZOL. En dat is net wat ChipSoft biedt.” Met ChipSoft kiest ZOL voor een partner met bewezen implementaties in binnen- en buitenland én voor een systeem dat de workflow op hun kritieke diensten optimaal ondersteunt.