De paramedici in ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) werken sinds maart vanuit het hetzelfde EPD als de medici en de verpleegkundigen. Het ziekenhuis zet hiermee een grote kwaliteitsstap, aldus ZGT-projectleider Martijn Beltman. Hij gaat nader in op het project, de voordelen en de implementatie.


Het project - Zes afdelingen, 150 paramedici

“Onze medici werkten al succesvol vanuit het EPD van ChipSoft en nu gebruiken ook al onze paramedische afdelingen dit EPD. Dit betreft zo’n 150 paramedici op de afdelingen logopedie, ergotherapie, revalidatie, medische psychologie, fysiotherapie, diëtetiek en medisch maatschappelijk werk. Ook de revalidatieplanning en financiële afhandeling verlopen nu vanuit het EPD. Hiervoor werkten de paramedische disciplines afzonderlijk van elkaar, op hun eigen manier.”


De voordelen – Grote kwaliteitsstap

“We zetten een grote kwaliteitsstap. Het EPD creëert eenduidigheid in de werkprocessen en biedt tegelijkertijd iedere gebruiker exact de ondersteuning die híj nodig heeft. Daarnaast hebben alle zorgverleners in ZGT nu inzicht in elkaars bevindingen. Elke behandelaar beschikt over actuele patiëntgegevens en heeft zodoende een totaalbeeld van de patiënt. Fysiotherapeuten beschikken dankzij het EPD bijvoorbeeld direct over de diagnose van de orthopeed, inclusief alle relevante informatie zoals röntgenfoto’s. Omgekeerd ziet de orthopeed altijd de conclusies van zijn paramedische collega’s. Het EPD bevordert ook het multidisciplinair overleg. Vaak was het een hele toer om alle informatie van de verschillende disciplines bij elkaar te krijgen en er vervolgens een verslag van te maken. Nu zijn die gegevens met één druk op de knop beschikbaar.”


De implementatie – Snel en voorspoedig

“Het implementatietraject is bijzonder snel verlopen. De livegang volgde drie maanden na de eerste reviewdag. In de tussenliggende periode stemden de ChipSoft-consultants de software samen onze eindgebruikers af op hun werksituatie en wensen.”