Met de keuze voor HiX zet Stichting MCH en Bronovo-Nebo stevig in op ketenzorg en patiëntparticipatie. De nieuwe Haagse organisatie, die dit jaar ontstond uit een fusie tussen Medisch Centrum Haaglanden, ziekenhuis Bronovo en verpleeghuis Het Huis Nebo, zocht een toekomstbestendig én innovatief ZIS/EPD. Na een zorgvuldige selectie kwam het uit bij ChipSoft. “HiX maakt het gericht delen van informatie mogelijk”, aldus Gio Tettero, programmamanager EPD van de stichting.


Medisch Centrum Haaglanden werd voor de fusie al ondersteund met de voorganger van HiX. Bronovo werkte met Soarian. Met HiX kiezen beide partijen nu voor één gezamenlijk en geïntegreerd ZIS/EPD. De implementatie van deze totaaloplossing vindt in een recordtijd van vier maanden plaats. HiX stelt Stichting MCH en Bronovo-Nebo in staat de eerste-, tweede- en derdelijnszorg naadloos in elkaar te laten overvloeien. Dat past perfect in de toekomstvisie van het ziekenhuis. Tettero: “Een systeem waarmee wij ketenpartners bij het EPD kunnen betrekken, is voor ons van fundamenteel belang.”


Klaar voor ketensamenwerking

Het EPD van ChipSoft is dé ketenoplossing voor elke zorgaanbieder. Zowel voor zorgkoepels die al meerdere ketenonderdelen onder één dak hebben als instellingen die willen samenwerken met ketenpartners. Met één geïntegreerd EPD voor de complete keten bundelt ChipSoft de krachten van de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Actuele en historische informatie is hierdoor voor iedere bevoegde zorgverlener 24/7 beschikbaar. Bovendien stroomlijnt het EPD de planningen tussen alle ketenpartners en houdt het rekening met de beschikbaarheid van medewerkers en middelen.


Patiëntparticipatie krijgt vorm

Naast collega-zorginstellingen wil Stichting MCH en Bronovo-Nebo met HiX de patiënten meer bij de zorg betrekken. Tettero: “Wij zijn op verschillende manieren bezig om patiëntparticipatie verder vorm te geven. Allereerst in het zorgproces zelf, maar ook via online projecten en activiteiten. Daarbij valt te denken aan het maken van online afspraken tot het invoeren van thuismetingen en het raadplegen van het eigen dossier.”


24/7 toegang tot HiX

Met de totaaloplossing van ChipSoft doen patiënten hun zorgzaken online. Waar en wanneer het hen uitkomt en op ieder device. Ze hebben 24/7 toegang tot medische gegevens, plannen afspraken in, voeren eConsults met hun behandelaar, vragen herhaalrecepten op, zien uitslagen in, bekijken behandelspecifieke informatie, krijgen advies op maat en houden dagboeken bij. Alle patiëntactiviteiten zijn voor behandelaars zichtbaar in het EPD. Zorginstellingen die al op deze manier werken, komen volledig tegemoet aan een belangrijke patiëntwens: meer inzicht in de eigen medische situatie en meer regie over het eigen zorgtraject.


Veelomvattend EPD

De implementatie van HiX in Stichting MCH en Bronovo-Nebo neemt slechts zo’n vier maanden in beslag. Gio Tettero weet al wat de organisatie kan verwachten: “HiX is veelomvattend en maakt het gericht delen van informatie mogelijk. Omdat ChipSoft een goede basis heeft bij de Nederlandse ziekenhuizen, verwachten wij een toekomstbestand programma te hebben gekozen dat continu wordt geactualiseerd en voorop loopt bij ontwikkelingen binnen de ziekenhuis-ICT.”