​Maak een rondgang langs medisch specialisten en het wordt al snel duidelijk waarom zij zo graag met ChipSoft samenwerken. “ChipSoft geeft duidelijk gehoor aan onze noden.”


We spreken drie medisch specialisten uit verschillende zorginstellingen: Henk Drost, cardioloog in het Slingeland Ziekenhuis, Jeroen van Essen, chirurg in het SJG en Klaas van der Heijden, orthopeed en medisch directeur van Kliniek ViaSana. De heren zijn unaniem in hun oordeel. “Bij ChipSoft werken deskundige mensen die écht met ons meedenken, waardoor we beschikken over ondersteunende zorg-ICT.”

Jeroen van Essen geeft een concreet voorbeeld van zijn samenwerking met ChipSoft. “Bij de automatisering van onze mammacare hebben wij intensief contact met elkaar gehad over de inrichting van onze software. Als specialist is het heel fijn dat je nauw bij de opbouw van het systeem betrokken bent. Daarbij is me opgevallen dat er echt goed geluisterd wordt naar onze suggesties.”


Behoorlijke tijdwinst

Die samenwerking heeft er onder meer toe geleid dat
Van Essen behoorlijk aan tijd wint bij zijn werk. “Het systeem is bijvoorbeeld zo ingericht dat alle benodigde gegevens voor de aanlevering aan de Nederlandse Borstkanker Audit (DBCA) met één druk op de knop worden aangeleverd. Het enige waar wij voor moeten zorgen, is dat wij die gegevens invullen. Dit bespaart ons tussen de 10 en 20 minuten per patiënt. Want die tijd ben je anders bezig om de gegevens via een losse applicatie door te geven.”

Ook Henk Drost merkt dat hij tijd bespaart. “Voorheen werd alles schriftelijk vastgelegd in papieren dossiers. Die konden maar op één plek tegelijk zijn. Ook onderzoeksgegevens zoals ECG-metingen, laboratoriumuitslagen en röntgenonderzoeken waren maar op één plek zichtbaar. De belangrijkste winst van een elektronisch patiëntendossier is het op vele plaatsen snel ter beschikking hebben van deze gegevens. Dat is efficiënt en geeft tijdwinst. Ook is het mogelijk deze gegevens van huis uit in te zien, zodat snel en adequaat op de situatie kan worden gereageerd, bijvoorbeeld tijdens avond- en nachtdiensten. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om snel vanuit het EPD een brief te versturen naar de huisarts.”


Altijd de goede ontwikkelkeuzes

Klaas van der Heijden van ViaSana werkt al zo'n 15 jaar samen met ChipSoft en heeft in die tijd de evolutie van de ICT van dichtbij meegemaakt. “ChipSoft maakt altijd de goede keuzes op gebied van ontwikkeling en dat is heel knap. Onze input wordt daarbij heel vaak meegenomen bij de ontwikkeling, dus we voelen ons echt serieus genomen.” Henk Drost heeft die ervaring ook. “De consultants maken een deskundige indruk. Zij weten waarover ze het hebben en zijn altijd bereid te luisteren.”

ChipSoft hecht veel waarde aan de input van specialisten. Zij zijn immers degenen die precies weten wat nodig is om zorg in goede banen te leiden. ChipSoft verzamelt alle input van specialisten, combineert dit met de bevindingen uit eerdere implementaties en ontwikkelt op die manier voor ieder specialisme standaard content. Deze bevat per specialisme alle medische inhoud om de zorg optimaal te ondersteunen. Hierdoor profiteren nieuwe instellingen en specialisten automatisch van de kennis van hun vakbroeders.


Veel aandacht voor usability

Naast de inhoud wordt veel aandacht besteed aan de usability van de software. De registratie- en naslagmogelijkheden rondom patiënten worden bijvoorbeeld consequent binnen één scherm gescheiden van elkaar aangeboden, zodat specialisten tijdens hun invoer de historische registraties kunnen terugzien. Die hoeven zij dus niet actief op te zoeken. Dit soort ondersteuning levert de specialisten naast een extra check de nodige tijd op. Bovendien kunnen zij persoonlijke voorkeuren in HiX instellen, waardoor zij nóg sneller hun weg vinden tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Of, zoals Van der Heijden zegt: “HiX is snel en fijn om mee te werken. De interface is logisch en ziet er bovendien goed uit. De functionaliteiten staan allemaal op logische plekken.”


Ook na implementatie een partner

Ook na de implementatie blijft ChipSoft nauw betrokken bij de specialisten. Klaas van der Heijden: “Wij hebben een zeer bekwame accountmanager die met ons meedenkt en de directie komt ieder jaar langs. Dat is heel fijn. Ze geven echt gehoor aan je noden.” Dit zijn exact de woorden die Henk Drost gebruikt om de samenwerking te typeren. “ChipSoft heeft de oren open voor de noden van de arts en probeert altijd oplossingen te creëren.”

Een van die ‘noden’ is de toepassing van verregaande beslisondersteuning. ChipSoft geeft hier al op grote schaal gehoor aan. In meerdere instellingen wordt het ingezet om te controleren of protocollen worden opgevolgd. Op medisch vlak bijvoorbeeld, maken ziekenhuizen al een controleslag tussen labuitslagen en medicatie. Daarbij wordt inhoudelijk aangegeven wat de nieuwe labuitslagen voor invloed hebben op de (medicatie van de) patiënt. Specialisten kunnen hier direct hun acties op aanpassen.


Intelligentie in EPD

Zo’n coachende rol spreekt Henk Drost erg aan. Vandaar dat hij graag samen met ChipSoft het EPD nóg intelligenter wil inzetten in Slingeland. “Wat ik wil, is dat het EPD mij maximaal helpt om de juiste beslissing voor de patiënt te nemen. Dat wil ik graag samen met ChipSoft verder uitwerken. Op grond van wat ik invoer, moet het EPD meedenken over de juiste diagnose. Daarbij is er een link naar richtlijnen en beslisbomen. Om een voorbeeld te geven: bij een patiënt met een hartklepprobleem denkt het EPD op grond van onder andere echogegevens en laboratoriumgegevens mee over de juiste therapie. Moet ik de patiënt met pillen behandelen of moet ik hem laten opereren. Wat zijn dan de risico’s en prognose? Hierover is een schat aan gegevens bekend die geïntegreerd kan worden in het EPD. Door die schat aan gegevens te gebruiken, kunnen we de patiënt nog beter behandelen. En als de patiënt deze gegevens ziet, kan hij actief meebeslissen.”

Ook op het gebied van touchscreens en spraaksoftware wil Drost samen mooie uitdagingen aangaan. Uitdagingen, die ChipSoft in andere ziekenhuizen al gerealiseerd heeft. “Ik zou graag willen werken op een touch device die in een uitsparing in mijn bureaublad ligt, zodat ik met patiënten kan praten zonder dat ik met mijn rug naar hen toe zit. Vervolgens wil ik dan door het scherm aan te raken de gewenste gegevens tevoorschijn toveren, zoals de ECG en thoraxfoto’s. Om gegevens in te voeren raak ik op het scherm het veld ‘anamnese’ aan, waarna ik via spraaktechnologie het verhaal van patiënt invoer. Dit is iets dat ik graag op korte termijn samen met ChipSoft wil realiseren. Net als de uitdaging om via spraak te communiceren met de apotheek.”


Stabiele partner met mooi product

Aan ideeën dus geen gebrek. Daarom blijft ChipSoft graag met de specialisten in contact. Iedere input kan de zorg verder helpen. Klaas van der Heijden van ViaSana: “Het is heel fijn als je een partner hebt die zo meedenkt. Binnen ViaSana zijn we erg blij dat wij 11 jaar geleden de keuze voor ChipSoft hebben gemaakt, want daardoor hebben wij zeer stabiele partner met een mooi product.”


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl