Altijd overzicht en duidelijkheid. Daar zorgt HiX voor. Dus ook als het gaat om medicatie. Met HiX beschikt u als apotheker of zorgverlener over een totaaloplossing die alle processen rondom medicatie efficiënt en veilig ondersteunt: van voorschrijven en toedienen tot het volledige voorraadbeheer.


Closed loop

Als zorginstelling profiteert u met HiX van een closed loop oplossing. Dit betekent dat het elektronisch voorschrijven tot en met het toedienen, inclusief de medicatiebewaking door ziekenhuisapotheek, binnen één gesloten circuit wordt ondersteund. Doordat iedere handeling direct voor elke betrokkene inzichtelijk is, vermindert de kans op misverstanden en fouten aanzienlijk. De patiëntveiligheid neemt daardoor juist toe.


Actueel medicatieoverzicht

Met HiX heeft iedere betrokkene altijd een actueel medicatieoverzicht van de patiënt. Heeft de arts zojuist medicatie voorgeschreven? Dan ziet de apotheker dit direct in het overzicht terug, inclusief de eventuele waarschuwingen. Accordeert de apotheker medicatie? Dan zien de arts en verpleegkundige dit ook direct. Omdat HiX de communicatie met het LSP volledig ondersteunt, is ook duidelijk welke medicatie in andere zorginstellingen is voorgeschreven en toegediend.


Dure geneesmiddelen en cytostatica

HiX ondersteunt ook alle processen rondom dure geneesmiddelen en cytostatica. Door net als bij de reguliere medicatie gebruik te maken van voorgedefinieerde medicatieopdrachten, schrijven artsen met een minimum aan handelingen de juiste medicatie en de juiste dosering aan de patiënt met de juiste indicatie voor.


Ziekenhuisverplaatste zorg

De ondersteuning van HiX beperkt zich niet tot de grenzen van uw instelling; ook bij de ziekenhuisverplaatste zorg heeft u de beschikking over innovatieve tools om medicatiegegevens in te zien en vast te leggen. Op het moment dat u bijvoorbeeld dure geneesmiddelen buiten het ziekenhuis aan uw patiënt toedient, worden deze automatisch als verrichting weggeschreven naar de juiste DBC binnen het ziekenhuis. Hierdoor declareert u ze op de juiste wijze.


Beslissingsondersteuning

Om de kans op fouten terug te dringen, past HiX bij het voorschrijven, uitzetten en toedienen veiligheidverhogende controleslagen toe. Hierbij spelen barcodescanners, de G-standaard en beslisondersteuning een voorname rol. Met de scanner stelt u vast dat het om de juiste patiënt en de juiste medicatie gaat. De G-standaard wijst u bij het voorschrijven op contra-indicaties, interacties en dubbelmedicatie. En beslisondersteuning stelt u in staat ook de labuitslagen bij de veiligheidcontroles mee te wegen. Door deze controleslagen neemt de veiligheid sterk toe.


Compleet farmaceutisch dossier

Apothekers, die eveneens onderdeel zijn van de closed loop, leggen met HiX een compleet farmaceutisch dossier aan over de patiënt. Zij zijn nauw betrokken bij de behandeling van de patiënt en hebben op ieder moment toegang tot de voorgeschreven medicatie, inclusief de eventuele afhandelingsteksten van de arts. Hierdoor kunnen zij zich op elk gewenst moment een beeld vormen van de do's and don'ts met betrekking tot de patiënt. Daarbij hebben de apothekers gebruiksvriendelijke tools tot hun beschikking om de voorgeschreven medicatie zorgvuldig te beoordelen, accorderen of weigeren.


Efficiënt voorraadbeheer

Ook op het gebied van voorraadbeheer en logistiek biedt HiX de meest doortastende oplossingen. Door barcodescanners weet u op ieder moment welke medicatie op welke fysieke locatie in het magazijn ligt, welke medicatie onderweg is naar de patiënt of afdeling, en wat zojuist is toegediend. Doordat ook de economische voorraden in een oogopslag inzichtelijk zijn, weet HiX direct welke medicatie besteld moet worden. Die bestelling plaatst u vervolgens met één druk op de knop. Op die manier komt u nooit met forse tekorten of overschotten te zitten.


Ideale oplossing

Kortom: als apotheker of zorgverlener beschikt u met HiX over een uiterst veilige closed loop oplossing. U heeft van iedere patiënt altijd een actueel overzicht en krijgt bij het voorschrijven, uitzetten en toedienen steun in de vorm van efficiënte registratiemogelijkheden en nauwkeurige veiligheidschecks. Hierdoor neemt het risico op fouten af. Omdat u óók nog eens op ieder moment beschikt over de actuele voorraden, is HiX de ideale oplossing voor al uw medicatievraagstukken.


Kwaliteitsverbetering door:

• Altijd een actueel medicatieoverzicht

• Minder medicatiefouten door optimale medicatiebewaking

• Optimale ondersteuning van in- en externe logistiek

• Optimale ondersteuning van ziekenhuisverplaatste zorg

• Geïntegreerde politheek


Politheek

HiX biedt ook geïntegreerde software voor uw politheek en slaat daarmee een brug tussen de behandelkamer en de poliklinische apotheek. Door uw werkprocessen in de politheek te ondersteunen met HiX, bedient u patiënten van de beste medicatie en voorlichting en staat het ontslagrecept gelijk voor de patiënt klaar. U heeft altijd alle achtergrondinformatie bij de hand, zodat u optimaal gehoor geeft aan de behoeften én wensen van de patiënt. Omdat HiX ook het financiële plaatje in de gaten houdt en het voorraadbeheer faciliteert, heeft u met HiX een totaaloplossing voor uw politheek. Goed voor u én de patiënt.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl