HiX ondersteunt paramedische zorgverleners optimaal bij hun werkzaamheden. Zij profiteren met HiX van een geïntegreerd systeem, inclusief een unieke multidisciplinaire planmethodiek, behandelcommunicatie, trainingsschema's en groepsverslagen. Bovendien beschikt iedere paramedicus over een uitgebreide set aan vakspecifieke klinimetrie en scorelijsten, die gaandeweg het behandeltraject als onderdeel van het werkproces worden vastgelegd.


HiX biedt een meer dan compleet, multidisciplinair dossier. Elke zorgprofessional legt hierin met minimale handelingen zijn bevindingen, doelen en subdoelen vast. Alle relevante registraties zijn direct beschikbaar voor de collega's die een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit voorkomt dubbele registraties en vermindert de kans op fouten. Ideaal voor het multidisciplinair overleg, want elke betrokken zorgprofessional heeft direct een compleet en actueel beeld van het behandeltraject van de patiënt

Met HiX openen paramedici óók online eenvoudig de deuren van het behandelcentrum of de afdeling. Zowel patiënten als zorgverleners kunnen ook buiten de muren van de instelling toegang tot het EPD verkrijgen. Patiënten vervullen een partnerrol, doordat ze vanuit huis afspraken inplannen, filmpjes met oefeningen bekijken, vragenlijsten invullen of contact onderhouden met hun behandelaar. Maar ook zorgverleners hebben 24 uur per dag toegang tot de juiste en meest actuele patiëntinformatie, ongeacht hun locatie.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl