HiX is op ieder mobile device beschikbaar, maar biedt meer dan mobiliteit alleen. Door z’n krachtige aanpassingsvermogen weet HiX op ieder device en op elke locatie wat een zorgverlener in een specifieke situatie nodig heeft. Op basis daarvan krijgt hij of zij automatisch de juiste functionaliteiten aangeboden in optimale presentatievorm. Hierdoor verhoogt de effectiviteit van zijn of haar werkproces.


In de praktijk betekent dit, dat de verpleegkundige op haar telefoon snel en eenvoudig alle metingen registreert aan het bed van de patiënt, omdat HiX in dit specifieke werkproces de benodigde metingen van de metingenronde direct gebruiksklaar en op zakformaat aanbiedt. Artsen laten op hun beurt aan het bed eenvoudig röntgenfoto’s op een tablet zien en registreren daarbij snel hun opmerkingen in het EPD. Ook buiten de muren van zorginstellingen, bijvoorbeeld in thuiszorgsituaties, biedt HiX oplossingen die perfect aansluiten op de behoefte van de zorgverlener. 


Smart Health. HiX weet op ieder device, altijd en overal wat de zorgverlener nodig heeft om het werkproces optimaal te ondersteunen. 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl