Zorginstellingen mogen DBC-trajecten vanaf 1 januari 2015 niet langer dan 120 dagen open laten staan. Dit maximum bedraagt momenteel nog 365 dagen. Deze DBC-doorlooptijdverkorting heeft gevolgen voor uw product, de prijsstelling en de facturatie. Benieuwd naar de impact voor uw instelling? Onze software simuleert de toekomstige situatie en brengt in kaart wat er voor ú verandert.


Het belangrijkste doel van de kortere doorlooptijd van de DBC’s is dat zorginstellingen verleende zorg eerder kunnen declareren bij verzekeraars. Zo krijgen ze eerder betaald en is sneller inzichtelijk hoeveel geld per patiënt is uitgegeven aan medisch specialistische zorg. Ziekenhuizen worden hierdoor per 1 januari 2015 echter wel geconfronteerd met veranderingen in hun product, schadelast, omzet en onderhandenwerk.


Inzicht in veranderingen

De naderende DBC-veranderingen kunnen per instelling compleet verschillen; dit hangt volledig af van het zorgproductenportfolio. Duren veel behandelingen bijvoorbeeld langer dan 120 dagen, of juist niet? Krijgt u straks meer DBC’s en zoja, hoeveel dan? En tegen welk bedrag moet u uw behandelingen straks in rekening brengen? Het is van groot belang dat u tijdig een gedetailleerd inzicht heeft in uw aanstaande (financiële) situatie. U wilt optimaal geïnformeerd de onderhandelingen ingaan met zorgverzekeraars en niet voor verrassingen komen te staan. Goed nieuws: de oplossing heeft u waarschijnlijk al in huis.


Voorkom verrassingen

ChipSoft stelt u in staat om – zodra de nieuwe productstructuur bekend is - in te zien welke gevolgen de verkorte DBC-doorlooptijd voor u heeft. Met onze software zet u een testomgeving op die uw specifieke productie nabootst volgens de naderende regelgeving. Kan iedereen onze ‘testtool’ gebruiken? Absoluut. Het is vooral van belang dat u beschikt over de meest recente hotfix van onze software én dat uw systeem communiceert met de landelijke Grouper. Dan kunt ook u met uw systeem tijdreizen naar 1 januari 2015. Goede reis!


Breed draagvlak

Het ministerie van Volksgezondheid startte eind 2012 het traject om informatie over zorguitgaven te verbeteren en te versnellen. Het verkorten van de maximum doorlooptijd van een DBC-zorgproduct maakte daar onderdeel van uit en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kreeg opdracht om de effecten hiervan te onderzoeken. De NZa vroeg meerdere instanties naar hun mening. Daaruit bleek dat binnen de zorgsector een redelijk breed draagvlak bestaat voor de doorlooptijdverkorting. Onder meer de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ), de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Zorgverzekeraar Nederland (ZN) waren
overwegend positief.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl