Aan het eind van ieder jaar is uw accountant weer zeer geïnteresseerd in uw bepaling van het onderhanden werk. Wist u dat het ZIS/EPD van ChipSoft al enige jaren een functionaliteit biedt waarmee u het onderhanden werk gedetailleerd in kaart brengt?


Voor de waardering van het onderhanden werk heeft u kostprijzen en verkoopprijzen nodig. HiX haalt hiervoor de kostprijzen op van de verrichtingen bij een DBC. De verkoopprijs wordt bepaald aan de hand van het zorgproduct dat de geïntegreerde grouper binnen HiX afleidt. Aan de hand van de kostprijzen (of de verkoopprijzen indien deze lager liggen dan de kostprijzen) berekent HiX vervolgens het onderhanden werk.


Automatisch boeken

U kunt ervoor kiezen het onderhanden werk jaarlijks te berekenen, maar bijvoorbeeld ook maandelijks of per kwartaal. Met een journaalpostkoppeling naar de financiële administratie kunt u er vervolgens voor zorgen dat de mutatie op de post ‘onderhanden werk’ automatisch op de juiste manier wordt geboekt.


Rapportage

Bij de bepaling van het onderhanden werk wordt per DBC in detail vastgelegd hoe de waardering is opgebouwd. Deze details kunnen uiteraard ook op de (business intelligence) rapportages worden getoond die u vanuit HiX kunt opstarten.


Consistent en transparant

Door de bepaling van het onderhanden werk via HiX uit te voeren, stelt u de waarde periodiek op een consistente en transparante manier vast. Hierdoor heeft u altijd een goed onderbouwde detailspecificatie voor uw accountant.

1312_Mediair_13