Het klinisch-chemisch laboratorium, microbiologie en pathologie werken steeds meer samen. Sinds kort zijn de activiteiten van het klinisch-chemisch laboratorium geïntegreerd in HiX. Doordat ook pathologie en microbiologie straks hun bevindingen in het geïntegreerde LIS (Laboratorium Informatie Systeem) kunnen registreren, kunnen zorginstellingen straks beschikken over één systeem met alle denkbare laboratoriumgegevens bij elkaar.


Patiënt snel in kaart

Waar voorheen de aanvragen voor een laboratoriumtest via een koppeling naar een ander systeem werden verstuurd, zijn de handelingen (van aanvraag tot uitslag) nu mogelijk binnen één geïntegreerd systeem. Hierdoor heeft de laborant bij laboratoriumuitslagen een beter beeld van waarom bepaalde waardes hoog zijn. Eerder vergaarde informatie over de gezondheid van de patiënt is in hetzelfde systeem zichtbaar, dus het is gemakkelijker om een link te leggen tussen de informatie over de patiënt en hoog of laag uitslaande bloedwaardes.


Track and Trace

Zonder van applicatie te wisselen kan er geregistreerd worden wanneer bloed of ander materiaal is afgenomen en via track and trace is ook de status van dit materiaal duidelijk. Er is altijd een actueel overzicht van de werkzaamheden rond een afgenomen monster. Zelfs als nog niet de eindresultaten binnen zijn, dan wordt het systeem geüpdate met tussentijdse uitslagen. Dubbele invoer is niet nodig, omdat de resultaten worden aangevuld in één systeem. Dat bespaart tijd en zorgt voor een kleinere kans op fouten.


Diverse laboratoria samen

Behalve de toepassing voor het klinisch-chemisch laboratorium, worden ook de werkzaamheden van microbiologie en pathologie binnenkort geïntegreerd in HiX. Door deze integratie kunnen de diverse laboratoria beter samenwerken, omdat overal dezelfde informatie wordt gebruikt. Het systeem is zo flexibel, dat ieder laboratorium zijn eigen werkprocessen kan hanteren.


Multidisciplinair overleg

Naast het checken van uitslagen kan ook de communicatie tussen zorgverleners binnen HiX verlopen. Zo kunnen behandelaars op basis van uitslagen en elkaars bevindingen beter diagnosticeren en overleggen via berichten die binnen het EPD worden opgeslagen. Als het ziekenhuis ook gebruikmaakt van de webapplicatie Zorgportaal, dan is het zelfs mogelijk voor een patiënt om zijn resultaten thuis te checken of in een e-Consult de arts een vraag stellen over deze resultaten. Hetzelfde geldt voor een externe zorgverlener die op de hoogte wil zijn van de uitslagen nadat hij zijn patiënt heeft doorverwezen.

1306_Mediair_12 


Minder kans op fouten

Een geïntegreerd LIS betekent niet alleen prettiger samenwerken, maar ook veiliger. Het verkleint bijvoorbeeld de kans dat bloedtransfusies verkeerd gaan door administratieve fouten. Er zijn zorgverleners die drie tot vier accorderingsslagen doen voordat het bloed bij de patiënt is, maar dan nog kunnen er fouten in het proces sluipen die er door automatisering uit kunnen worden gefilterd. De toediening van het bloed wordt geregistreerd in het verpleegkundig dossier en die informatie is dan meteen ziekenhuisbreed beschikbaar.


Signalering op patiëntgegevens

Veiligheid staat niet alleen hoog in het vaandel voor de patiënt, maar ook voor de laborant. Dankzij de integratie zijn signaleringen en alarmeringen mogelijk op monsters. Denk bijvoorbeeld aan cytostatica binnen de medicatielijst van het EVS, waarmee extra voorzichtig moet worden omgesprongen. Bij het uitprinten van het etiket voor op het bloedbuisje, wordt duidelijk met een kleur aangegeven dat het monster cytostatica bevat en andere kleuren kunnen weer andere eigenschappen aangeven. Medicatiegegevens zijn al binnen het ZIS/EPD bekend en zonder extra handelingen kan er gesignaleerd worden op specifieke patiëntkenmerken, zodat de laborant tijdig op de hoogte is van bijzonderheden.


Efficiënte ondersteuning

Niet alle monsters worden op dezelfde afdeling afgenomen en ook hebben niet alle monsters dezelfde urgentie. Op de Spoedeisende Hulp worden ook urgente laboratoriumaanvragen gedaan. In HiX is het in een oogopslag duidelijk vanuit welk werkstation een aanvraag is gedaan en worden de labels voor op de buisjes meteen op de dichtstbijzijnde printer afgedrukt. Dat werkt aanzienlijk sneller. De informatie over de hoeveelheid en soort af te nemen materiaal (zoals bloedbuizen) is ook direct en overzichtelijk beschikbaar.


Patiënt is leidend

De resultaten komen onmiddellijk in het patiëntendossier te staan. De patiënt is in HiX dan ook leidend. Juist omdat alle informatie omtrent een patiënt op één plaats beschikbaar is, is er sneller een goed beeld te vormen van het ziektebeeld, wat bijdraagt aan een verbeterd werkproces rondom de diagnostiek van een patiënt. De specialist kan eenvoudig het EPD raadplegen waar duidelijke informatie voorhanden is die de diagnostiek verbetert. Of dit nu om informatie bij bloedmonsters of monsters van ander weefsel gaat.


Gehele laboratoriumspectrum

Doordat het binnenkort mogelijk is het gehele laboratoriumspectrum te integreren in HiX, ontstaat er een transparante en efficiënte werkwijze. Alle disciplines werken immers samen in één dossier, switchen tussen programma´s is niet meer nodig, en alle informatie is op één plek beschikbaar. Het geïntegreerde LIS zorgt niet alleen voor een optimale samenwerking tussen de verschillende laboratoria, maar ook voor een compleet beeld van de patiënt en een optimale workflow.

1306_Mediair_13