Sinds 2014 zijn ziekenhuizen verplicht om aan de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) deel te nemen. De overgang naar de LBZ bracht ook direct een overgang van ICD-9 naar ICD-10 met zich mee.


Diagnosethesaurus

ChipSoft heeft niet alleen de ICD-10 ge├»ntegreerd, we hebben ook met ondersteuning door Dutch Hospital Data de diagnosethesaurus ontwikkeld. Deze combineert de ICD-10 codes met de DBC-diagnosecodes, alsook de SNOMED-codes, waarbij gebruik wordt gemaakt van gangbare dagelijks gebruikte medische terminologie. Dit maakt het mogelijk om op diverse manieren te zoeken naar de door de specialist gestelde diagnose en vanuit deze diagnose direct de DBC-diagnosecode, de ICD-10 code en SNOMED-code af te leiden en te gebruiken voor diverse doeleinden. Hiermee wordt het eenvoudiger om geregistreerde gegevens te hergebruiken en daarmee de (administratieve) registratielast te verminderen.


Rapportages

Doordat er in de diagnosethesaurus relaties zijn gelegd met de ICD-10 code en de SNOMED-code, is het mogelijk om deze codes op een later tijdstip te gebruiken in rapportages voor statistische doeleinden - zoals aanlevering aan het CBS - of bij (inter)nationale onderzoeken (trials).


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl