DORDRECHT - Het Albert Schweitzer ziekenhuis is vrijdag 22 september succesvol overgestapt op HiX met standaard content. Dit nieuwe EPD vervangt verschillende systemen in het ziekenhuis, zodat zorgverleners nu vanuit één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier werken. Hierdoor kunnen patiënten erop vertrouwen dat hun medische gegevens altijd beschikbaar en actueel zijn.


Albert Schweitzer ziekenhuis heeft met HiX nu een EPD waarvan de content voortdurend wordt vernieuwd naar de laatste inzichten. Dit varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren. HiX biedt deze inhoud gestructureerd aan, waardoor zorginstelling voordelen behalen met zowel de inhoud zelf als de implementatie en het onderhoud van het EPD.


Samenwerking in regio

Na een jaar lang voorbereiden is het ziekenhuis van tientallen verschillende deelsystemen overgegaan op één geïntegreerd systeem. Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur: "We vieren de start van een nieuw tijdperk in ons ziekenhuis, waarin HiX op veilige, efficiënte wijze zorgverleners en patiënten zal verbinden, doordat patiëntinformatie digitaal, direct en overal beschikbaar wordt. Ook huisartsen en patiënten beschikken met de intrede van dit EPD over waardevolle informatie via het zorgportaal. Zorg bieden en zorg ontvangen wordt daardoor een interactiever proces."


HiX

HiX is het volledig geïntegreerde EPD van ChipSoft. Deze totaaloplossing voor dossiervoering, workflowondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth biedt iedere professional in de zorg ondersteuning op maat. Bovendien faciliteert HiX veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt het patiënten meer bij hun zorgproces. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen de zorgverleners overal en op ieder moment beschikken over alle relevante patiëntinformatie en registratiemogelijkheden.