Het Erasmus MC zet HiX voor capaciteitsmanagement voortaan in voor het taakgericht sturen op het ontslag van de patiënt. Hiermee is Erasmus MC het eerste ziekenhuis met standaard content dat HiX op deze wijze inzet voor het stroomlijnen van processen en betrokkenen op de kliniek.


Tekorten aan verpleegkundig personeel en het sturen van alle betrokken disciplines zorgden voor een enorme regeldruk op de kliniek. Vaak hield één verpleegkundige in de gaten wanneer de verschillende ondersteunende disciplines voor behandeling bij een patiënt moesten komen. Zowel de verpleegkundige als de ondersteuner in de behandeling beschikte niet over alle informatie die relevant is voor de tijdige behandeling van de patiënt. Dit had als resultaat dat niet alle behandelingen voltooid waren op het moment dat de patiënt volgens de dokter naar huis kon.


Minder ontslagvertraging

Het Erasmus MC ondersteunt deze regie voerende verpleegkundige vanaf nu met Taakgericht sturen op ontslag in HiX. Deze tool stelt de verpleegkundige in staat om via HiX te communiceren welke activiteiten voor iedere patiënt uitgevoerd moeten worden, wanneer en door wie. Hoe dichter bij de verwachte ontslagdatum van de patiënt, hoe groter de prioriteit van de activiteiten wordt bij de verschillende disciplines. Dit zorgt voor een tijdige afhandeling van activiteiten, rust in het werkproces en het voornaamste: minder ontslagvertraging voor de patiënt. 


Perfomance dashboards

Naast de ondersteuning in onderlinge communicatie, biedt Taakgericht sturen op ontslag verschillende performance dashboards aan. Zo hebben de verpleegkundigen inzicht in de langst liggende patiënten en de urgentste activiteiten. Het Erasmus MC start met Taakgericht sturen op ontslag binnen het Thema Thorax. Zodra de ondersteuning ook uitgerold wordt naar de andere thema’s, zullen meerdere afdelingen de voordelen ervaren van capaciteitsmanagement binnen HiX.