‘Overgang naar informatiesysteem van de toekomst past in ambitie om excellente zorg overal beschikbaar te maken’

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) werkt vanaf vandaag als eerste borstkankerziekenhuis met de nieuwste versie van HiX met standaard content. Met dit systeem is het AMZ volledig voorbereid en ingericht op alle ICT-mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners. Hiermee worden de patiënten optimaal ondersteund op het gebied van uitwisseling en inzage van gegevens. Ook helpt het zorgverleners om nog veiliger en efficiënter te werken. 


Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Dit nieuwe systeem en de optimale uitbreiding ervan past in meerdere opzichten bij onze visie op meer transparantie en zelfregie voor de patiënt. Ook past het in onze ambitie om excellente borst(kanker)zorg in alle regio’s beschikbaar te maken. Hiervoor is het gebruik van standaard content en een optimale uitwisseling van gegevens met samenwerkingspartners onmisbaar.’

Wat betekent dit voor de patiënt? 

Via het AMZ PatiëntPortaal kunnen patiënten onder andere hun eigen gegevens inzien, formulieren invullen en relevante meetwaarden invullen. Ook kan via een digitaal consult worden gecommuniceerd met de behandelaar. Dit komt de wens van veel patiënten tegemoet. Het AMZ PatiëntPortaal voldoet aan alle strenge veiligheids- en privacy-eisen en is zeer eenvoudig in gebruik. Patiënten kunnen zowel op een gewone computer, een laptop, een smartphone als een tablet snel bij alle opties. ‘Dit nieuwe systeem ondersteunt nog meer de eigen regie van patiënten en maakt het thuis bereikbaar, en dat vinden wij erg belangrijk’, aldus De Jong.  


Wat betekent dit voor de (huis)arts? 

Ook voor de (huis)arts brengt de overgang veel voordelen. Zij kunnen onder meer eenvoudig de voortgang van de behandeling van doorverwezen patiënten raadplegen. Zorgverleners kunnen na toestemming van de patiënt het dossier inzien waardoor iedereen beter en direct geïnformeerd is. De specialisten in het AMZ hebben de (huis)artsbrieven, conclusies en behandelverslagen direct digitaal beschikbaar. ‘Juist ook omdat we patiënten uit het hele land zien is goede stroomlijning van gegevens tussen zorgverleners van groot belang’, geeft De Jong aan. 
 

Over het AMZ

Het Alexander Monro Ziekenhuis is het eerste gespecialiseerde ziekenhuis voor borst(kanker)zorg in Nederland. Het biedt verzekerde zorg op basis van contracten met alle zorgverzekeraars. Het ziekenhuis heeft patiënten uit het hele land. Het AMZ laat zien dat door specialisatie de kwaliteit van de borst(kanker)zorg sterk kan worden verbeterd. Het AMZ participeert in wetenschappelijk onderzoek en werkt continue aan de verdere verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de borstkankerzorg. In dat kader streeft het AMZ ernaar om gespecialiseerde zorg ook in de regio’s dichter bij de patiënt te brengen. De upgrade van het informatiesysteem faciliteert hierbij de gegevensuitwisseling en de grotere regierol voor de patiënt.