​Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) digitaliseert om de kwaliteit en efficiëntie van het zorgtraject te verhogen. Met nieuwe IT-oplossingen faciliteert het ziekenhuis o.a.'telemonitoring' of opvolging op afstand. Zo maken de artsen steeds meer gebruik van draagbare technologieën (wearables) waarmee de patiënt doorlopend wordt opgevolgd. Bovendien heeft de patiënt via het portaal mijnzol.be nu ook toegang tot onderdelen uit het eigen dossier. Het patiëntenportaal sluit aan bij de ambities van de overheid, die met het eGezondheidsplan volop inzet op patiëntparticipatie. CEO Erwin Bormans doet de visie van ZOL op participatieve, kwalitatieve zorg uit de doeken.

 


Zorgcontinuüm verbinden

"In het verleden had elke arts zijn eigen papieren dossier in zijn kabinet. Stapsgewijs gingen disciplines meer elektronische dossiers gebruiken, waarmee al veel meer mogelijk werd. Vervolgens zijn we actiever gaan samenwerken en geëvolueerd naar één globaal medisch dossier voor het hele ziekenhuis: elektronisch patiëntendossier (EPD) 'HiX'. Dat was een enorme vooruitgang. Intussen kijken we over de muren heen en maken we de digitale connectie met externe partijen zoals de huisarts en de patiënt zelf, wat de zorg opnieuw een heel nieuwe dimensie geeft. Die transmurale samenwerking gaan we versterken en verder uitbreiden."

"Met het ZOL willen we namelijk een verbindende schakel zijn in het zorgcontinuüm, dus is een vlotte communicatie essentieel. We moeten in alle richtingen eenvoudig en veilig patiëntinformatie kunnen uitwisselen. Daarvoor maken we gebruik van de digitale oplossingen die we hebben uitgerold. Met de huisartsen wisselen we bijvoorbeeld volop gegevens uit vanuit ons EPD dankzij de koppeling met huisartsensysteem Corilus. De geautomatiseerde verbinding tussen onze pakketten maakt het beide partijen gemakkelijker en brengt dus een sterke efficiëntiewinst met zich mee. Daarnaast is iedereen beter op de hoogte, wat de zorgkwaliteit positief beïnvloedt."

 

Patient empowerment en telehealth

"Het patiëntenportaal mijnzol.be is het verlengde van ons patiëntendossier (EPD) HiX en wordt een essentiële tool in onze zorg. We gaan almaar meer informatie aan de patiënt aanbieden via de online omgeving van het ziekenhuis, zoals specifieke voorlichtingsinformatie omtrent de behandeling. Maar echte patient empowerment gaat verder dan dat: als ontvanger van de zorg houd je zelf de touwtjes van je gezondheid mee in handen. Daar werken we met ZOL naartoe, onder meer door de functionaliteit van het portaal uit te breiden."

"We voorzien bijvoorbeeld meer mogelijkheden om aan telehealth te doen, oftewel zorg op afstand. Dat kan door meer gebruik te maken van de mogelijkheden van het portaal, zoals het invoeren van thuismetingen en het beantwoorden van vragenlijsten door de patiënt. Daarnaast gaan we steeds meer wearables inzetten, zoals de pleister van Byteflies die met sensoren de vitale functies in het lichaam meet. Op die manier worden de ademhaling, temperatuur en hartslag van (corona)patiënten continu en automatisch opgevolgd. De metingen zijn meteen beschikbaar in het patiëntendossier."

"Rechtstreekse participatie in de zorg creëert meerwaarde voor de patiënt, die zich betrokken voelt, en voor de zorgverlener, die minder tijd verliest met standaardregistraties en zich volop op de zorg kan concentreren. En er is nog zo veel meer mogelijk. Door feedback uit te vragen via het portaal, kunnen we het zorgtraject en het beleid verder verbeteren volgens de wensen van de patiënt. Een portaal bindt patiënten ook aan hun ziekenhuis, omdat zij bewuster gaan kiezen voor een zorginstelling die hen betrekt bij de eigen zorg. Steeds meer mensen willen weten wat er gaande is met hun gezondheid, en dat is een evolutie die we toejuichen."

 

Toekomst: de patiënt in regie

"We willen de digitale communicatie versnellen en verbeteren. Daartoe moet die zo toegankelijk mogelijk zijn. Het is dan ook belangrijk dat patiënten mijnzol.be kennen en dat ze ook getriggerd worden om het te gebruiken. Niet elke patiënt en elke arts is computer-alfabeet, dus hebben sommigen wat meer hulp nodig dan anderen. Daarom nemen we zo veel mogelijk drempels weg, bijvoorbeeld met opleiding of begeleiding via een helpdesk. We geven iedereen de mogelijkheid om te participeren in de eigen zorg."

"Digitale communicatie is de toekomst. Ik geloof er sterk in dat de stappen die we nu zetten ons in staat zullen stellen patiënten steeds meer op afstand op te volgen, wat de efficiëntie verhoogt, én gelijktijdig de kwaliteit van onze zorg nog te verbeteren. De open communicatie met de patiënt en met externe behandelaars zal resulteren in betere zorg."