Door de slimme integratie van OZOverbindzorg in elektronisch patiëntendossier (ECD) HiX leggen de GGZ-professionals van het UMC Utrecht sneller contact met het zorgnetwerk rondom hun patiënt én de patiënt zelf.

OZO is een digitaal communicatieplatform waar de patiënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In één oogopslag is voor iedereen binnen dit netwerk te zien wie er betrokken is bij de persoonlijke hulpverlening. Ook kunnen de patiënt en zijn netwerk eenvoudig en rechtstreeks met elkaar overleggen, informatie uitwisselen en zorg afstemmen. Zo kunnen zij de zorg en ondersteuning sterk verbeteren met regie voor de patiënt en zijn mantelzorgers.

Met één klik toegang

Via de zogeheten Single Sign On hebben de behandelaars van het UMC Utrecht direct toegang tot het netwerk. Eenmaal ingelogd in HiX, zien zij via een muisklik in OZO wie hun patiënt nog meer behandelt, wie hun mantelzorgers en naasten zijn en wie van deze partijen welke informatie over de patiënt heeft gedeeld.

Bredere netwerkzorg

Karin Hagoort, teamleider Innovatie Psychiatrie bij UMC Utrecht: "Samenwerken in een netwerk wordt steeds belangrijker. Vanuit het UMC Utrecht willen wij dit zo gemakkelijk mogelijk maken. Door deze integratie hebben onze professionals vanuit hun vertrouwde systeem toegang tot OZO. Daarmee dragen we vanuit HiX bij aan bredere netwerkzorg en netwerkcommunicatie."

Betere helicopterview

Patiënten juichen de ontwikkeling toe, vertelt Hagoort: "Zij geven aan dat er soms veel mensen bij hun zorg betrokken zijn, maar dat zij niet altijd goed met elkaar communiceren. Daardoor heeft de patiënt geen goed zicht op de huidige status en de volgende stappen binnen zijn traject. Ook moeten zij bij iedere behandelaar hetzelfde verhaal vertellen. Door deze integratie krijgen patiënten meer inspraak in hun behandeling en hebben hun behandelaars een completer beeld, waardoor de patiënt minder vaak dezelfde vragen hoeft te beantwoorden."

Versnelling in het werkproces

Floortje Scheepers, een van de behandelaars binnen UMC Utrecht, merkt direct de versnelling in haar werkproces. "Vaak weten wij dat er andere professionals betrokken zijn, maar we hebben niet altijd in beeld wie dat zijn. Ook ontbraken de tools om snel en veilig met het netwerk van de patiënt te communiceren en was er soms twijfel of de patiënt dit wel wilde. Met OZO geven patiënten zelf aan wie er tot hun netwerk behoort en dat wij met elkaar mogen communiceren. Voor mij, als behandelaar, is het heel fijn dat dit op een prettige, gebruiksvriendelijke manier is gefaciliteerd. Dat scheelt inloggen en zoeken in andere applicaties. Ik kom nu direct op de juiste plek in OZO terecht."

Mooie voorloper

In de nabije toekomst breidt UMC Utrecht de huidige integratie verder uit. Hagoort: "In een volgende fase willen wij de ontvanger voorzien van een alert op de werklijst in HiX. Ook willen we ernaartoe dat behandelaars in de spreekkamer hun patiënt vanuit HiX kunnen inschrijven voor OZO. De huidige integratie kunnen we vooral inschalen als een mooie voorloper van andere externe apps die we in de toekomst in HiX willen integreren. Hiermee is de weg daarnaartoe geplaveid."

Zo eenvoudig mogelijk maken

Hagoort benadrukt het belang van dergelijke innovaties: "De kracht van een netwerk wordt bepaald door de zwakste schakel, want als er één partij niet participeert - een huisarts of een psychiater – verliest het netwerk zijn waarde. De integratie van OZO in HiX voelt misschien aan als een kleine schakel in het zorgproces, maar het is een hele belangrijke factor om zorgprofessionals niet te laten afhaken. We moeten netwerkzorg zo eenvoudig mogelijk maken en deze oplossing helpt daarbij."