​Heeft u behoefte aan een huisartseninformatiesysteem (HIS) dat optimale ICT-ondersteuning biedt? Huisartseninformatiesysteem HiX ondersteunt ook partijen in de eerstelijnszorg zoals huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ketenzorg. Met HiX kunt u samenwerken met diverse zorgverleners rondom de patiënt in een gedeeld elektronisch patiëntendossier. HiX biedt u namelijk de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling met diverse partijen zoals apotheken, ziekenhuizen, verpleging en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en de GGZ. Hierdoor biedt HiX een regionale functie.

Gebruiksvriendelijk huisartseninformatiesysteem

Met het huisartseninformatiesysteem HiX beschikt u als huisarts over een intelligent elektronisch patiëntendossier. HiX is er namelijk niet alleen voor de tweedelijnszorg, maar ook voor de eerstelijnszorg. In dit huisartseninformatiesysteem kunt u uw consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen volgens de SOEP-systematiek. Daarbij krijgt u hulp van HiX door de integratie van alle standaarden en formularia. Eenmaal vastgelegde gegevens in het HIS worden hergebruikt, waardoor dubbele registraties tot het verleden behoren. Daarnaast kunnen indicatoren vrijwel moeiteloos worden aangeleverd.

HiX is een gebruiksvriendelijk systeem voor huisartsen. Zo zorgt het er bijvoorbeeld voor dat u gelijktijdig een consult kunt registreren én belangrijke patiëntgegevens kunt inzien. U kunt 'split screen' gebruiken om metingen en uitslagen in te zien, zonder de consultregistratie te verlaten. Op deze manier is het totaalbeeld van de patiënt altijd in één oogopslag duidelijk.

In onderstaande video vertellen de huisartsen van De 1e Lijn over de meerwaarde van HiX voor hun praktijk:  


"Wij zijn heel gecharmeerd van de hoogwaardige efficiëntie die in HiX is ingebouwd, zoals het automatisch invullen van teksten, een innovatieve consultregistratie, intelligente ordering, de geïntegreerde financiële administratie en de mogelijkheden op het gebied van mobility."

– Robert Hazenveld, initiatiefnemer van Fonkelzorg

Elektronisch patiëntendossier voor de huisartsenpost

HiX ondersteunt ook het zorgproces op de huisartsenpost (HAP). Bovenop de gebruikelijke innovatieve oplossingen, biedt het de triagist handige tools om efficiënt de NTS-triage te doorlopen. HiX helpt vervolgens om, op basis van de verkregen urgentie, met één klik op de knop een afspraak vast te leggen in het elektronisch patiëntendossier.

Voor het beste overzicht van bezoekende patiënten beschikt u als zorgverlener over een handige, interactieve plattegrond van de huisartsenpost. Op deze 'map' is bijvoorbeeld in één oogopslag inzichtelijk waar elke patiënt zich bevindt. Ook kunt u zien met welke zorgvraag en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken. Door gebruik te maken van drag-and-drop worden actuele doorlooptijden bijgehouden.

Keteninformatiesysteem (KIS)

Via een geïntegreerd portaal biedt HiX u de ideale tools om ketenzorg te optimaliseren en de samenwerking met ketenpartners in de regio te intensiveren. Elke behandelaar - van de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist tot en met internist en paramedici - kan dan direct in het dossier van de patiënt werken. U en alle andere geautoriseerde behandelaars hebben altijd actuele en historische patiëntinformatie beschikbaar. Zo kunt u denken aan patiëntgegevens, vragenlijsten, medicatiegegevens en de administratie. Door HiX als KIS in te zetten, verbetert de samenwerking en worden de overdrachten efficiënter en veiliger.

Patiënt in de regie

Met HiX laten we patiënten optimaal participeren in hun zorgproces. Dit neemt werk uit handen voor u als zorgverlener. Tegelijkertijd ervaren patiënten het als een waardevolle service als ze zelf meer zorgtaken kunnen uitvoeren. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld zelf afspraken maken, door de koppeling van het patiëntenportaal aan de praktijkwebsite. Ook kunnen zij herhaalrecepten aanvragen, metingen invoeren en contact hebben met hun huisarts via een eConsult. Wilt u alvast meer weten over het patiëntenportaal? Misschien wordt uw vraag wel beantwoord in de veelgestelde vragen over het patiëntenportaal.

"Dankzij HiX krijgen onze patiënten meer autonomie door het geïntegreerde online patiëntenportaal."
Esther Husen, Iris Martha & Marijke Pollemans, Praktijkhouders
(Huisartsenpraktijk De 1e Lijn)

.

Samenwerking met apotheek

Met HiX kunt u als huisarts intensief samenwerken met een apotheek die ook door HiX wordt ondersteund. Deze samenwerking verhoogt de patiëntveiligheid. Zo kunt u het bijvoorbeeld direct zien wanneer de apotheker een allergie heeft geregistreerd in het dossier van de patiënt. Omdat beide partijen in een gedeeld HIS werken, beschikken zij altijd over relevante en up-to-date patiëntgegevens.

Geïntegreerd werken in de eerstelijnszorg

Zorgverleners werken steeds meer samen. Soms omdat ze in samen op één locatie werken, maar vaak ook vanuit regionaal verband. Het delen van informatie is daarbij essentieel. Huisartseninformatiesysteem HiX biedt u de mogelijkheid om geïntegreerd te werken. Zorgverleners samen maken namelijk gebruik van één database met patiënten. Uiteraard na toestemming van de patiënt en met in acht name van alle wet- en regelgeving. Op die manier kunnen huisarts en apotheek samenwerken in één HiX omgeving. En dat niet alleen, ook huisarts en ziekenhuis kunnen samenwerken binnen één HIS. Van losse praktijken tot en met één regionaal dossier. Geen koppeling maar écht geïntegreerd werken. HiX is volledig schaalbaar en in te richten op elke specifieke vorm van samenwerking.

Ervaren migratiespecialist

Als marktleider op het gebied van zorg-ICT heeft ChipSoft jarenlange ervaring. Wij kunnen gegevens veilig en nauwkeurig voor u overzetten vanuit allerlei ICT-systemen naar HiX. Ook voor uw praktijk hebben wij een plan van aanpak klaarliggen.

Meer weten over het HIS?

Met huisartseninformatiesysteem HiX bieden wij u en andere partijen binnen de eerstelijnszorg dus ook ondersteuning. Wilt u meer weten? Bekijk alvast of uw vraag in onze veelgestelde vragen voor de huisarts of veelgestelde vragen voor doktersassistenten en praktijkondersteuners wordt beantwoord. Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen HiX voor uw praktijk? Neem dan ook eens contact op met een van onze adviseurs. 

Neem hier contact op