HiX stroomlijnt de werkprocessen van de preoperatieve screening op de poliklinieken en zorgt voor optimale informatie voor alle zorgprofessionals die bij de screening zijn betrokken.

Preoperatieve screening binnen HiX

Voordat de screening begint, zijn gegevens die de patiënt online heeft ingevuld al bekend en dat maakt het doorlopen van de preoperatieve screening snel en gestructureerd. Naast dat alle gegevens beschkibaar zijn, laadt HiX automatisch een screeningssjabloon in dat over alle benodigde onderdelen beschikt, zoals gestructureerde  formulieren voor anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, conclusie en beleid. Ook de veiligheidverhogende Time Out Procedure is volledig geïntegreerd in het proces; HiX reikt de juiste registratiemomenten op exact het juiste moment aan.

Gegevens staan automatisch klaar

Wanneer een medisch specialist een operatie aanvraagt, maakt HiX automatisch een preoperatieve screening aan. Deze bevat alle relevante gegevens uit de aanvraag, zoals de uit te voeren verrichting(en), het anesthesievoorstel, eventuele antistollingsgegevens en overig beleid en conclusies van de arts. Deze gegevens zijn automatisch beschikbaar voor deanesthesiemedewerker, waardoor hij/zij direct op de hoogte is en kan hij/zij moeiteloos verder met de screening.


Online invullen

De patiënt kan alle patiëntvragen digitaal beantwoorden. Dit kan hij in alle rust thuis doen via het online patiëntenportaal of in het ziekenhuis via de Zelfservicekiosk. De anesthesioloog (in opleiding) of de preoperatieve screeningmedewerker kan deze antwoorden vervolgens in HiX bekijken voorafgaand aan of tijdens de medische screening. Alle screeningsinformatie is direct na goedkeuring beschikbaar op de OK.

Dynamische plattegrond

HiX geeft alle medewerkers bij de preoperatieve balie aan de hand van een dynamische plattegrond optimaal inzicht in het screeningsproces. In één oogopslag is bijvoorbeeld te zien welke patiënt nog op de wachtlijst staat, wie nog bij de arts zit of wie de patiëntvragenlijst al heeft ingevuld. Alle statussen en nog uit te voeren acties zijn visueel zichtbaar.

Voordelen

• Snel registreren dankzij voorgedefinieerde formulieren en standaardteksten
• Tijdwinst doordat patiënten online (thuis) vragenlijsten invullen
• Optimaal inzicht dankzij dynamische plattegronden


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.