Medisch Spectrum Twente (MST) werkt vanaf vandaag met een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD), HiX. Op 12 november startte ziekenhuis ZGT met hetzelfde EPD. Met dit nieuwe EPD is het eenvoudiger om gegevens van patiënten uit te wisselen tussen beide ziekenhuizen. In Nederland is het uniek dat ziekenhuizen op deze manier samenwerken. Bovendien heeft de Twentse patiënt meer regie op zijn zorg. 

ZGT en MST trokken samen op bij de komst van HiX. Een unicum: in Nederland is het de eerste keer dat twee ziekenhuizen gezamenlijk een EPD inrichten. MST en ZGT zijn daarmee ook de eerste ziekenhuizen die snel de medische beelden (zoals een röntgenfoto) via het EPD kunnen delen met elkaar. Nuttig, omdat meer dan 25% van de patiënten zowel bij ZGT als MST komt.

Lagere registratielast

Het nieuwe EPD zorgt niet alleen voor betere gegevensuitwisseling, het leidt ook tot minder papierwerk voor artsen en andere zorgmedewerkers. Met HiX leggen zij hun registraties op uniforme wijze vast. Het EPD helpt de zorgmedewerkers daarbij met gebruiksvriendelijke registraties, waardoor zij een lagere registratielast ervaren.

"Veel efficiënter"

Hans den Hollander (lid raad van bestuur MST): "In de oude situatie moesten sommige patiëntgegevens vaak meerdere keren worden vastgelegd. Dat gaat in het nieuwe EPD veel efficiënter. Daardoor is er minder kans op fouten en blijft er meer tijd over voor echt contact met de patiënt."

Patiënt in regie

Patiënten hebben door het nieuwe EPD meer zicht op hun eigen zorg. Bovendien hebben ze meer controle. Via de online patiëntenportalen van MST en ZGT, die gekoppeld zijn aan het EPD, kunnen zij zelf hun afspraken inzien of wijzigen. Ook kunnen ze digitaal herhaalmedicatie aanvragen.

Regionale samenwerking

Het gezamenlijke EPD is een uiting van de goede samenwerking tussen ZGT en MST. Anderhalf jaar lang werd nauw samengewerkt, in een uitdagende tijd vanwege COVID. Wolter Odding (bestuurder ZGT) is trots op het bereikte resultaat: "De coronacrisis heeft een grote impact op onze zorg. Toch wilden we de zorg voor alle Twentenaren verder blijven verbeteren met dit nieuwe EPD. Ik ben trots op alle medewerkers van ZGT en MST die dit voor elkaar hebben gekregen. Nu plukken de patiënten én zorgprofessionals daar de vruchten van."

HiX in MST