AI of kunstmatige intelligentie maakt zijn opmars in de zorg. De beschikbaarheid van een steeds toenemende hoeveelheid informatie vormt een sterke basis voor uiteenlopende toepassingen van artificiële intelligentie, waarmee HiX de zorgverlener steeds beter bijstaat.


AI in HiX

HiX is meer dan louter een registratietool: het EPD staat de zorgverlener bij als 'helper'. Dankzij slimme algoritmen in combinatie met machine learning gaat HiX de zorgverlener steeds beter op maat ondersteunen en begeleiden doorheen de zorgprocessen.

ChipSoft zet in op artificiële intelligentie in de rol van een expert die meekijkt met artsen en bijvoorbeeld diagnoses of standaardbehandelingen suggereert dan wel afwijkingen signaleert. Door de zorgverlener op die manier bij te staan, wordt de zorg patiëntveiliger en is er minder kans dat een belangrijk aspect over het hoofd gezien wordt. Denk bijvoorbeeld aan het signaleren van ontbrekende medicatie die nog voorgeschreven dient te worden op basis van het profiel en de historische gegevens van de patiënt. Dankzij de precisie en snelheid van machines is het mogelijk grote hoeveelheden data om te zetten in praktische beslissingsondersteuning. De EPD-software put uit de reeds bekende data voor een correcte interpretatie van nieuwe informatie.

AI kent allerhande toepassingen in HiX. Zo gaat de software onder meer na of inzage in een dossier geoorloofd is en biedt het nieuwe oplossingen voor data driven healthcare in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

Voordelen

  • Verregaande ondersteuning doorheen zorgtraject
  • Aanwezige data in het EPD optimaal benut
  • Verhoogde patiëntveiligheid 
  • Verbeterde zorgkwaliteit

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.