Bijna veertig zorginstellingen gebruikten medio 2015 het PDMS (Patiënt Data Management Systeem) van ChipSoft. Bij meer dan 1200 ziekenhuisbedden verwerkt dit systeem de meetwaarden van de bewakingsapparatuur. De vraag naar deze oplossing stijgt explosief. Sinds januari 2014 hebben twaalf ziekenhuizen het PDMS in gebruik genomen. Wat maakt PDMS in HiX zo populair?


Arjen van Hengel, Teamleider PDMS bij ChipSoft, maakt zich op voor tientallen implementaties in de komende jaren. “Bij elke patiënt die aan bewakingsapparatuur ligt, willen ziekenhuizen de meetgegevens automatisch opnemen in het EPD. Met ons PDMS werkt dat heel eenvoudig, veilig en efficiënt.”


Direct adequaat handelen

Infuuspompen, beademingsapparaten, (EEG-)monitoren, gas analysers, hart-longmachines; uiteenlopende apparaten en hulpmiddelen worden op patiënten aangesloten om hun gezondheidstoestand te monitoren. Zorgprofessionals zien graag dat alle meetresultaten die hieruit volgen automatisch in het EPD staan. En dat is precies wat het PDMS van ChipSoft doet. Het brengt bovendien in beeld hoe de vitale waarden van de patiënt zich ontwikkelen. Zo hebben behandelaars altijd en overal zicht op de actuele conditie van patiënten, zodat ze bij een plotselinge verandering direct adequaat kunnen handelen.


Blij met registratietools

“Zorgverleners zijn ook blij met de intuïtieve registratietools”, vertelt Arjen van Hengel. “Het PDMS bevat efficiënte registratiemogelijkheden voor events, maar ook voor de verslaglegging of het uitzetten van protocollen. Aan de hand van metingen en antwoorden in vragenlijsten verzamelt en registreert het systeem automatisch diverse scores. Gegevens die al in het systeem bekend zijn, zoals monitor- en labgegevens, neemt het PDMS vanzelf over in de pijnscore-overzichten en scorelijsten voor bijvoorbeeld NICE, GCS, Apache, Aldrete, TISS en sedatie. Dit verlaagt de registratiedruk.”


PDMS sinds jaren 80

“PDMS leveren we al sinds de jaren 80”, blikt Arjen van Hengel terug. “De eerste decennia was het voornamelijk gericht op de OK, enkele jaren geleden breidde de inzet zich uit naar de IC. Tegenwoordig zie je PDMS op steeds meer afdelingen. Van de CCU en de Holding tot de SEH, Neurologie en Cardiologie. Overal waar zorginstellingen extra bewakingsapparatuur inzetten, is PDMS een meerwaarde. Dat blijkt bij alle recente projecten. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis implementeren we PDMS momenteel bijvoorbeeld bij zo’n 200 bedden, verspreid over allerlei afdelingen. Een kwart van alle bedden in het ziekenhuis is daar straks uitgerust met PDMS.”


Geen overdrachten

Het ChipSoft-PDMS is volgens Van Hengel ook geliefd vanwege de integratie in het EPD. Het ontbreken van overdrachtsmomenten bevordert de efficiëntie en veiligheid, licht hij toe. “Een patiënt die op de IC belandt, komt vaak vanaf de SEH. En een IC-patiënt gaat nooit direct naar huis, maar wordt eerst overgeplaatst naar een gespecialiseerde verpleegafdeling. Hetzelfde geldt natuurlijk voor patiënten op de OK. Het is tijdrovend en foutgevoelig om bij elke overplaatsing de gegevens, meetwaarden en/of bevindingen handmatig over te zetten. Dat hoeft bij ons systeem dus niet. Alle data staan direct in het EPD, inzichtelijk voor iedere behandelaar. Dat is een groot pluspunt ten opzichte van andere PDMS’en.”


Slimme beslisondersteuning

Patiëntmonitoringsoftware is steeds verder verbeterd. Zo helpt het zorgprofessionals tegenwoordig ook om tijdig en optimaal geïnformeerd beslissingen te nemen. Komt een labuitslag binnen waaruit blijkt dat de patiënt een verhoogde kaliumwaarde heeft? Dan controleert het systeem of medicatie is toegediend die deze waardestijging verklaart. Vervolgens krijgt de arts het advies de medicatie aan te passen zodat de kaliumwaarde weer normaliseert. Van Hengel: “Dat is slechts één voorbeeld, er is veel meer mogelijk. Zorginstellingen kunnen dat ook zelf inrichten. Zo heeft het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft meerdere rules ingebouwd in het PDMS.”


Beschikbaar voor iedereen

“Het PDMS in het Reinier de Graag adviseert de arts nu bijvoorbeeld om de pompstand voor de insuline of de stollingsmiddelen te verhogen of verlagen.”, aldus Arjen van Hengel. “Dat advies is afgestemd op de actuele meetwaarden en de labresultaten van de patiënt. Dit soort waardevolle aanvullingen nemen we ook mee in de standaard content van ons PDMS, zodat elke klant van ChipSoft ervan kan profiteren.”


Succes over de grens

Het succes van PDMS is ook over de grens opgemerkt. AZ St.-Dimpna in Geel zet het PDMS sinds vorig jaar in op acht OK’s, zeventien recoverybedden en een zaal voor dagbehandelingen. Ook Ziekenhuis Oost-Limburg heeft de patiëntmonitoringsoftware in gebruik. Het PDMS is hiervoor tot in detail afgestemd op de workflow in Belgische ziekenhuizen en op de specifieke wensen van beide ziekenhuizen.


Blijven verbeteren

Arjen van Hengel: “De aanvragen voor ons PDMS blijven binnenstromen, zowel uit Nederland als België. We hebben een drukke tijd voor de boeg, maar vooral ook een leuke tijd. PDMS is een schitterend product dat perfect symboliseert wat we bij ChipSoft doen: het leven van de zorgprofessional makkelijker en beter maken. En dat wordt steeds beter, want ondertussen blijven we het steeds verder doorontwikkelen.”


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl