Nr. 20 | 22 mei 2019
HiX vernieuwt: HiX voor de huisartsenpost
HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: HiX voor de huisartsenpost (HAP).
Samenwerking in de spoedketen
HiX ondersteunt de samenwerking in de spoedketen met een innovatief EPD voor de huisartsenpost. Door de grote werkdrukte op huisartsenposten is er behoefte aan een geïntegreerd EPD dat de zorg voor de kwetsbare patiënt over alle zorglijnen heen begeleidt. Een EPD, dat gegevensuitwisseling volgens de nieuwste standaarden faciliteert en volledig kan integreren met het ziekenhuis, gebruikmakend van doortastende ordercommunicatie door de gehele spoedketen heen. Met HiX bieden wij hiervoor de oplossing.
Intelligente consultregistratie
De gebruiksvriendelijkheid van HiX stelt huisartsen in staat gelijktijdig een consult te registreren volgens de SOEP-systematiek en orders, medicatie, metingen, zorgactiviteiten, et cetera, vast te leggen, zonder ook maar één uitstapje te maken uit het consultformulier. Daarbij krijgen zij hulp van HiX door de integratie van de NHG-standaarden en NHG-formularia. 

      Tijdens de consultregistratie heeft u direct de belangrijkste gegevens over de patiënt bij de hand.

Handig hergebruik
Eenmaal vastgelegde gegevens worden hergebruikt, waardoor dubbele registraties tot het verleden behoren en indicatoren moeiteloos worden aangeleverd. Ook kunnen de huisartsen gebruikmaken van te personaliseren autoteksten, standaard antwoorden en sjablonen, ter ondersteuning van hun werkproces. Voor de helicopterview bieden we de huisartsenpost overzichtelijke managementrapportages, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.
Innovatieve triage
De triage vormt de kern van de huisartsenpost. Met HiX ondervinden triagisten derhalve volledige ondersteuning tijdens hun werkproces. Bovenop de gebruikelijke innovatieve oplossingen biedt HiX de triagist handige tools om efficiënt de NTS-triage te doorlopen en op basis van de verkregen urgentie met één klik op de knop een afspraak vast te leggen.
Interactieve plattegrond
Voor het beste overzicht van bezoekende patiënten beschikken de triagisten en zorgverleners over een handige interactieve plattegrond van de huisartsenpost. Op deze 'map' is in één oogopslag inzichtelijk waar in het zorgproces elke patiënt zich bevindt en met welke zorgvraag en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken. Door gebruik te maken van drag-and-drop worden actuele doorlooptijden bijgehouden.
''Open en robuuste ICT is cruciaal voor de HAP''
Huisartsenpost West-Friesland, onderdeel van de Zorgkoepel West-Friesland, is als eerste huisartsenpost (HAP) overgestapt op HiX. Stefan Koomen, bestuurder van de zorgkoepel, legt in zijn blog uit waarom de huisartsenpost - en de zorg in de regio - erop vooruitgaat door één geïntegreerd platform.
Open hier de blog


Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.