In uw verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorgorganisatie heeft u een zorgsysteem nodig dat u ondersteunt in methodisch en plangericht werken. U wilt rapportages en naslag eenvoudig kunnen inzien, zodat u een compleet en actueel beeld heeft van de patiënt. Bovendien wilt u de cliënt/patiënt zelf, waar mogelijk, zo goed mogelijk betrekken in hun eigen zorgproces. Om dit allemaal soepel te laten verlopen heeft u een gebruiksvriendelijk, innovatief en volledig geïntegreerd elektronisch cliëntendossier (ECD) nodig. Het ECD HiX ondersteunt u in alle facetten van zorgverlening rondom de patiënt. Het is uw totaaloplossing voor dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth, waarmee u zowel zorgverleners als administratief medewerkers optimaal ondersteunt tijdens hun werkzaamheden.

Geïntegreerd elektronisch cliëntendossier

Met onze volledig geïntegreerde oplossing kunt u als organisatie, waar u naast ziekenhuiszorg ook VVT aanbiedt, gebruikmaken van onze unieke oplossing. Op die manier kunt u alle zorgactiviteiten rondom de patiënt in de verpleging, verzorging of thuiszorg gestroomlijnd laten verlopen. Hiervoor heeft u een volledig geïntegreerd elektronisch cliëntendossier nodig, waarin alle zorgactiviteiten volledig zijn opgenomen. Met HiX als EPD beschikt uw organisatie over dossiervoering, optimale ondersteuning in het methodisch werken, eHealth, registraties ten behoeve van de BOPZ, managementinformatie en financiële afhandeling in één geïntegreerd systeem. Hierdoor worden de zorgverleners, behandelaren en paramedici in de gehele keten volledig ondersteund.

"Toen de SEH iemand binnenkreeg vanuit een verpleeghuis van Rivas, waren alle historische cliëntgegevens direct inzichtelijk. Daar waren ze ontzettend verrast over en blij mee." 

– Roger van Driel, Programmamanager (Rivas)

Optimale ketenzorg

Of het nu gaat om medewerkers in de thuiszorg, in het ziekenhuis, de kraamverzorgers of de jeugdzorgmedewerkers: iedere geautoriseerde behandelaar in de ketenzorg profiteert ervan dat relevante patiëntinformatie direct bekend is. Ook plant iedere betrokkene gemakkelijk direct door de gehele keten zorg en hulpmiddelen voor de patiënt in. Dit alles zonder telefonische of papieren overdrachten, maar overzichtelijk en gestructureerd in HiX. Zo sluiten alle schakels naadloos op elkaar aan binnen de ketenzorg.

Registratie aan de bron

Als u zorg verleent aan uw patiënten, is het fijn als u gegevens slechts eenmalig hoeft te registreren. Daarbij wilt u niet alleen uw eigen, maar ook de registraties van andere betrokken zorgverleners kunnen hergebruiken. Het elektronisch cliëntendossier HiX waarborgt het principe 'eenmalige registratie en meervoudig gebruik'. Ook stelt het uw organisatie in staat alle mogelijke controlemechanismen, beslissingsondersteuning, zorgpaden, data-analyses en communicatietools in te zetten om zorgverleners optimaal en geïntegreerd te ondersteunen. Zo slaat u als organisatie een aanzienlijke efficiencyslag, verhoogt u de cliëntveiligheid, reduceert u de registratielast én optimaliseert u de financiële declaraties.

Thuiszorgapp

Zorgprofessionals in de thuiszorg hebben patiëntgegevens nodig daar waar zij de zorg leveren: thuis bij de patiënt. Deze zorgverleners werken regelmatig in buitengebieden of woningen met slechte internetdekking. Zij hebben een elektronisch cliëntendossier nodig dat hen te allen tijde ondersteunt. HiX Mobile Thuiszorg biedt deze ondersteuning. Deze app is dusdanig opgezet, dat de medewerkers altijd en overal hun werk goed kunnen blijven uitvoeren. Ook als zij even geen internetverbinding hebben, blijven de gegevens van hun cliënten beschikbaar. Daarnaast kunnen zij ook offline registraties invoeren. Op het moment dat de zorgverleners weer toegang hebben tot internet, uploaden zij deze eenvoudig naar het elektronisch cliëntendossier.

"Zo mooi en zoveel makkelijker dan al die routes op papier."

 –  Anneke Huijsmanm, Thuiszorgmedewerkster (Rivas) 

Methodisch werken

Methodisch werken is een belangrijk onderdeel van het proces binnen een verpleging-, verzorging en thuisorganisatie. Elektronisch cliëntendossier HiX ondersteunt methodieken en standaarden. Hiermee zorgt u dat het methodisch- en plangericht werken binnen uw zorginstelling maximaal geborgd wordt. Een voorbeeld van een methodiek en standaard die HiX volledig ondersteunt is het Actiz Model-Zorgleefplan. Daarnaast zijn de anamnese en verpleegproblemen gebaseerd op de classificatie van de NANDA, NIC en NOC (Carpenito) onderdeel van HiX. Ook ondersteunt HiX de 11 gezondheidspatronen van Gordon en de verpleegproblemen volgens de PES-structuur en de OMAHA systems.

De risicofactoren, etiologie en de eventuele symptomen worden automatisch ingevuld, inclusief de bijbehorende doelen en interventies. Deze interventies komen automatisch terug op de verpleegkundige werklijst, waarna over de 'outcome' van deze doelen kan worden gerapporteerd.

Regie bij cliënt en netwerk

Met het geïntegreerde online cliëntenportaal van HiX stelt u cliënten en/of hun verwanten in staat om specifieke zorgzaken zelf uit te voeren, waar en wanneer het hen uitkomt. Afspraken inplannen, vragenlijsten invullen, (delen van) het eigen dossier inzien, eConsults voeren, beeldbellen, uitslagen opvragen; HiX faciliteert dit allemaal online. Ook kunnen uw cliënten eenvoudig zelf gemeten gezondheidsgegevens in hun dossier invoeren, zodat ze direct beschikbaar zijn voor de zorgprofessionals. Zelfmetingen worden hierdoor extra waardevol voor zowel cliënt als zorgverlener. Ze nemen medewerkers (administratief) werk uit handen, terwijl cliënten het prettig vinden dat zij meer zelf kunnen doen.

Waarom HiX voor de VVT? 

Benieuwd hoe HiX u kunt ontzorgen? Onze oplossingen dragen bij aan:

● Hoge efficiency
● Lage registratielast 
● Hoge cliëntveiligheid
● Optimale financiële afhandeling


Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van elektronisch cliëntendossier HiX voor uw verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorgorganisatie? Neem dan contact met ons op. 

Neem contact op