Privacy statement ChipSoft - Bescherming Persoonsgegevens

 

U wilt natuurlijk niet dat iedereen zomaar kan zien wat uw zoekgedrag op internet is. Dit geldt voor het zoeken naar vacatures, het aanmelden voor een van onze evenementen, het voeren van chatgesprekken, het volgen van e-learning, etc. ChipSoft doet er alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden. In dit privacystatement vertellen we u iets over de data die ChipSoft van u als (potentiële) sollicitant, websitebezoeker, aanvrager of klant opslaat.

ChipSoft slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Daarbij houden we ons aan de wettelijke regels, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden alleen gedeeld met derden die ons helpen bij het vinden van nieuwe collega's, maar ook als het gaat om de organisatie van events. Natuurlijk houden ook derde partijen zich aan de wettelijke regels en hebben zij verwerkersovereenkomsten. De data worden niet doorgegeven aan derde partijen voor commerciële doeleinden. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken, kunt u hieronder lezen. Ook leest u hier wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoelang ChipSoft gegevens bewaart.

Welke persoonsgegevens verwerkt ChipSoft, waarom en op welke rechtsgrond?

Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor ChipSoft uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is steeds aangegeven welke gegevens ChipSoft voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door ChipSoft worden bewaard.

I. Sollicitanten

Persoonsgegevens die door een sollicitant aan ChipSoft worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. ChipSoft verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks, via formulieren, de interne vacaturesite of persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens en documenten die door u worden verstrekt, waaronder contactgegevens, cv en motivatiebrief, worden door ChipSoft onder meer verwerkt:  

 • om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature waarop u heeft gesolliciteerd, of -  in geval van een open sollicitatie - of u in aanmerking komt voor een positie binnen ChipSoft;

 • voor het laten uitvoeren van een assessment;

 • voor de uitvoering of toepassing van een wet.

Wat willen we van u weten als u solliciteert?

• voor- en achternaam (verplicht veld in ons sollicitatieformulier)

• geboortedatum (verplicht veld in ons sollicitatieformulier)

• telefoonnummer (verplicht veld in ons sollicitatieformulier)

• e-mailadres (verplicht veld in ons sollicitatieformulier)

• cv en motivatiebrief (optioneel, geen verplichte velden)

• IP-adres

In de afspraakbevestiging van uw sollicitatiegesprek vragen we (vrijblijvend) de volgende gegevens:

• diploma’s

• certificaten

• recente loonstrook

Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

ChipSoft zal uw persoonsgegevens vergelijken met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties. Daarnaast brengt ChipSoft u via de verstrekte contactgegevens op de hoogte van de procedure. De gegevens worden ook gebruikt voor het doorgeven van informatie over andere vacatures of functies waarvoor u eventueel in aanmerking komt.

Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van toestemming.

Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

ChipSoft bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. De sollicitatiegegevens worden (in geval van een afwijzing) uiterlijk vier (4) weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure door ChipSoft verwijderd. Uitsluitend met uw toestemming bewaart ChipSoft de sollicitatiegegevens voor een termijn van één (1) jaar om u te kunnen informeren mocht er op een later tijdstip een passende functie vrijkomen. Als de gegevens anoniem worden gebruikt, gebruiken we ze alleen voor interne analyses en rapportages, bijvoorbeeld omdat we willen weten hoelang een vacature open heeft gestaan.

Voor vragen/klachten kunt u te allen tijde contact opnemen met werken@chipsoft.com.

II. Indiensttreding

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien we u schriftelijk een aanbieding doen toekomen en deze wordt geaccepteerd, dan hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • volledige voornamen, achternaam en geslacht

  • geboortedatum en - plaats

 • adres, postcode en woonplaats

 • telefoonnummer

 • burgerlijke staat

 • nationaliteit

 • diploma’s

 • ID/paspoort

Wanneer u bent aangenomen en de proeftijd is verstreken, vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of voor België een Bewijs van goed gedrag en zeden. Een VOG of Bewijs van goed gedrag en zeden vragen wij via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken. De reden hiervoor is dat wij software maken voor ziekenhuizen en zorginstellingen en onze medewerkers zorgvuldig moeten kunnen omgaan met privacygevoelige data.

Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

Om een opdracht-/uitzend-/detacherings-/arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst te sluiten dan wel een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden, en hiervoor een personeels-, financiële, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.

Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt aangegaan of is aangegaan en waarbij u partij bent, bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst, stageovereenkomst, arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst.

 

III. Campus Recruitment:

ChipSoft maakt onderscheid in sollicitanten en potentiële sollicitanten. Potentiële sollicitanten zijn voor ChipSoft studenten en pas afgestudeerden. Hiermee wil de organisatie een (langdurige) relatie opbouwen en het werkgeversmerk meer onder de aandacht brengen. De twee doelgroepen worden onderverdeeld in verschillende categorieën (bijv. opleidingen). Bij potentiële sollicitanten worden Campus Recruitment-activiteiten georganiseerd voor directe werving (bijvoorbeeld bij het invullen van stagevacatures), maar dus ook om een (langdurige) relatie op te bouwen (bijvoorbeeld gedurende de opleidingsperiode) waarbij geen sprake is van werving, maar van Employer Branding.

In het kader van Employer Branding, om ChipSoft als werkgever bekender te maken onder deze doelgroepen, worden de volgende activiteiten georganiseerd:

     
 •  Fysiek: ChipSoft verzorgt voor studenten en pas afgestudeerden trainingen, beurzen, inhousedagen en andersoortige evenementen. Dit gebeurt zowel intern als extern op locatie.
 • Online: ChipSoft verricht verschillende online activiteiten om in contact te komen/blijven met studenten en pas afgestudeerden. Dit betreft o.a. het versturen van nieuwsbrieven, blogs, uitnodigingen en mailingen. Daarnaast worden verschillende socialmedia-activiteiten verricht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende platformen: Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram en YouTube. Daarnaast maakt ChipSoft gebruik van generieke jobboards (w.o. Monsterboard, LinkedIn, De Persgroep en Indeed). Tevens worden online marketingtechnieken ingezet (o.a. programmatic advertising en bannering op diverse websites die aansluiten bij de verschillende doelgroepen).

Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

Om met verschillende doelgroepen in contact te komen en een (langdurige) relatie op te bouwen. Dit met als doel om kennis te delen, ChipSoft bekender te maken als werkgever en eventueel een arbeidsrelatie aan te gaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens van de betrokkenen: voornaam, achternaam, e-mailadres, opleiding en eventueel cv.

Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van toestemming.

Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

ChipSoft bewaart uw gegevens niet langer dan één jaar na verkrijging van de persoonsgegevens.

 

IV. Chatgesprekken

Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

Als bezoekers van onze website met ons willen chatten, wordt opgevraagd met wie er wordt gechat. Natuurlijk proberen we u zo goed mogelijk direct te helpen. Soms moet een vraag via de chat worden

uitgezet bij een collega. Het is dan handig dat we weten wie u bent en hoe we u kunnen bereiken, zodat we u op een later moment zorgvuldig kunnen informeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als de online chatfunctie wordt gebruikt, zijn de gegevens die door ChipSoft voor dit doel worden verwerkt de browsergegevens en de gegevens die u verstrekt in een chatgesprek met ChipSoft.

Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uwgegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft, namelijk om u efficiënt van dienst te kunnen zijn en de klantenservice van ChipSoft te optimaliseren.

Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

ChipSoft bewaart uw gegevens niet langer dan één maand na beantwoording van de vraag of klacht.

V. Nieuwsbrief 


Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

ChipSoft verstuurt nieuwsbrieven aan haar (betalende) klanten, sollicitanten, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van ChipSoft om te enthousiasmeren over ons als (werkgevers)merk. Wij sturen nieuwsbrieven uit om kennis over te dragen over ons product en interessante onderwerpen met betrokkenen uit te wisselen.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, heeft ChipSoft uw e-mailadres nodig. Daarnaast verzamelen wij uw NAW,gegevens, geslacht en functie. 


Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt meestal op basis van toestemming. Daarnaast
is het noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft, namelijk direct marketing.


Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

ChipSoft bewaart uw e-mailadres voor dit doel zolang u bent geabonneerd op de nieuwsbrief en uiterlijk één maand na uitschrijving.


VI. E-mail tracking 


Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

ChipSoft heeft e-mail tracking en link tracking verwerkt in haar e-mails door een kleine, transparante beeldpixel in de uitgaande e-mail in te sluiten. Zodra de e-mail wordt geopend, kan ChipSoft toegang krijgen tot bepaalde informatie waarmee ze de effectiviteit en het bereik van haar mailings kan meten.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • de naam en achternaam van de ontvanger

 • het e-mailadres van de ontvanger

 • onderwerp van de e-mail

 • datum en tijd waarop de e-mail is verstuurd

 • bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen

 • bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft geopend nadat deze is ontvangen

 • tijdstempel van elke keer dat de e-mail wordt geopend

 • de geschiedenis van het aantal keer (aantal, datum en tijd) dat de ontvanger de ontvangen e-mail heeft geopend

 • IP-adres vanaf waar de e-mail is geopend

 • browser en besturingssysteem die gebruikt zijn door de ontvanger die de e-mail heeft geopend

 • aantal links dat de e-mail bevat

 • tekst en URL van die links

 • aantal keer dat de ontvanger op elk van deze links heeft geklikt

 • tijdstempel van elke klik op de link

 • IP van waaruit op de link is geklikt

 • browser en besturingssysteem die gebruikt zijn door de persoon die op de link heeft geklikt


Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft, namelijk om het bereik en de doeltreffendheid van de door ChipSoft verzonden e-mails te analyseren.


VII. Evenementen


Wat willen we van u weten als u zich aanmeldt voor een evenement?

 

 • voor- en achternaam

 • functie (afhankelijk van het event niet verplicht)

 • de (zorg)organisatie waarvoor u werkt

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • IP-adres

 • in sommige gevallen dieetwensen

 • in sommige gevallen kledingmaat (voor sommige klantevenementen wordt kleding besteld, zodat de deelnemers herkenbaar zijn voor ChipSoft en voor elkaar).

 • Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

ChipSoft verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen registreren voor evenementen. Ook tijdens evenementen verwerken wij uw gegevens: e-mailadres, naam, naam zorginstelling en de vragen die u stelt, zodat wij hier later eventueel ook individueel antwoord op kunnen geven. In sommige gevallen gebruiken wij voor het ophalen van deze vragen tijdens plenaire sessies externe tooling. Het doel hiervan is om vragen die tijdens grote plenaire sessies worden gesteld op een later moment nog eens (geanonimiseerd) terug te kunnen geven aan alle aanwezigen of anderen die daarom vragen.


Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt meestal op basis van toestemming. Daarnaast  kunnen deze verwerkingen noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft. Dat belang bestaat er in dit geval uit om evenementen te organiseren.


Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

ChipSoft bewaard uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.

Fotografie tijdens ChipSoft evenementen

Als deelnemer aan een ChipSoft evenement kan u gefotografeerd worden. De gemaakte foto's gebruiken wij in het na traject voor verslaglegging over het evenement en kunnen eventueel gepubliceerd worden. Indien u niet gefotografeerd wenst te worden kunt u dit voorafgaande aangeven via communicatie@chipsoft.nl of tijdens het evenement bij de organisatie.


VIII. Cursussen


Welke informatie vragen we bij een cursusaanmelding?

 • telefoonnummer van de contactpersoon

 • voor- en achternaam van de cursist en contactpersoon

 • functie van de cursist

 • e-mailadres van de cursist en contactpersoon


Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

ChipSoft verwerkt uw persoonsgegevens om u aan te kunnen melden voor een cursus bij haar op kantoor:

 • Algemeen: het kunnen treffen van de benodigde voorbereidingen voor de cursus (handleidingen, lunch, inplannen juiste capaciteit)

 • Functie van de cursist: toetsing of de cursist tot de doelgroep van de cursus behoort

 • E-mailadres van de cursist: toetsing of de cursist vooraf de e-learning heeft doorlopen

 • E-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon: contact kunnen opnemen over de planning van de cursus

 • Naam van de cursist: er wordt geregistreerd wie welke cursus bij ChipSoft heeft gevolgd en een certificaat heeft ontvangen. Alleen gecertificeerde medewerkers van de zorginstelling krijgen toegang tot de supportsite.


Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de cursus. De gegevens zijn nodig om aanvragen voor toegang tot de supportsite te kunnen toetsen.


Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

De cursistgegevens hebben een oneindige bewaartermijn, tenzij men een verzoek doet tot verwijdering.


IX. E-learning


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij registreren van de gebruikers van de e-learningsite hun e-mailadres. 


Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

De e-learning van ChipSoft is bedoeld als voorbereiding op het veilig kunnen werken met HiX. Om toegang te kunnen verlenen tot het e-learningportaal van ChipSoft en voor het bijhouden van voortgang en scores van gevolgde modules wordt van cursisten hun e-mailadres geregistreerd.


Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens? 

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft, namelijk het bieden van optimale dienstverlening aan klanten. Daarnaast is HiX een medisch hulpmiddel, waarvoor de gebruikers aantoonbaar bevoegd en bekwaam dienen te zijn.

 

 

Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

Deze gegevens worden bewaard zolang het contract tussen de zorginstelling en ChipSoft niet verbroken is, tenzij men een verzoek doet tot verwijdering. Zorginstellingen hebben zelf de mogelijkheid om de gegevens van cursisten te verwijderen uit het e-learningportaal van ChipSoft.


X. Support


Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

Om adequate support bij onze producten te kunnen geven, worden de personen die daarvoor een cursus hebben gevolgd bij ChipSoft aangemeld voor het supportsysteem.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In dit systeem wordt u geregistreerd met naam en e-mailadres en de instelling waarvoor u werkzaam bent. Wij slaan van elk supportverzoek de oorspronkelijke supportvraag op, inclusief alle daaruit voortvloeiende communicatie.


Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.


Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

ChipSoft verwijdert uw gegevens uiterlijk zes maanden na afronding van de supportwerkzaamheden.


XI. Projectsites


Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens en welke gegevens worden verwerkt?

Bij de implementatie van een ChipSoft-product wordt vaak gewerkt met een projectsite. Als deelnemer aan het project wordt uw naam en emailadres vastgelegd, en de rol die u als deelnemer binnen het project en als gebruiker binnen de zorginstelling vervult. Op de site wordt de planning rondom het project vastgelegd, alsook de uitgezette actiepunten, software-aanpassingsverzoeken en testresultaten.


Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft, namelijk om de klant te ondersteunen bij implementatie.


Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

ChipSoft verwijdert de gegevens uiterlijk zes maanden na afronding van de implementatie.


XII. Bezoek aan ChipSoft


Voor welke doeleinden verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens?

Als u bij ChipSoft op bezoek komt, registreren we bij binnenkomst uw gegevens. Het doel hiervan is om tijdens calamiteiten precies te weten wie er zich in ons pand (Crystal Tower, Orlyplein 10, Amsterdam) bevindt. Kentekens worden genoteerd in verband met het aantal parkeerplekken.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor bovenstaande verrichtingen verwerken wij de volgende gegevens:

 • volledige naam

 • kenteken

 • afspraak met wie

 • tijd van binnenkomst en vertrek

 • datum

 • e-mailadres (ten behoeve van content gebruikersgroepen).

 • Mobiel telefoonnummer (ten behoeve van content gebruikersgroepen). 


Wat is de 'juridische grond' voor het gebruik van uw gegevens?

De verwerkingen van uw gegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ChipSoft, namelijk voor uw en onze veiligheid in het geval van calamiteiten en in het kader van planning en efficiëntie ten aanzien van de verdeling van de beschikbare parkeerplekken.


Hoelang bewaart ChipSoft uw gegevens?

ChipSoft verwijdert uw gegevens uiterlijk één week na het bezoek.

De gegevens die wij opvragen voor de content gebruikersgroepen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij u een verzoek tot verwijdering doet.


XIII. Cookie statement

ChipSoft maakt gebruik van verschillende soorten cookies op haar websites. Graag informeren wij u dan ook omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze websites. In dit cookie statement wordt toegelicht wat cookies zijn, welke cookies door ChipSoft worden gebruikt, wat ze doen, hoe u cookies kunt weigeren of accepteren en hoe u contact met ons kunt opnemen. Door gebruik te maken van de websites gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.


Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat op uw computer, tablet, smartphone of ander elektronisch apparaat (hierna "computer") wordt geplaatst bij bezoek aan een website. Doordat een cookie op uw computer staat, kan uw computer worden herkend en informatie worden verzameld. Denk aan gegevens over uw surfgedrag, zoals de wijze waarop door de website wordt genavigeerd.


Welke cookies zijn er?

 • Functionele (noodzakelijke) cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van onze website. Ze onthouden bijvoorbeeld uw wachtwoord en uw voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin u de website wilt lezen.

 • Analytische cookies

Deze cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen bezoekersstatistieken worden bijgehouden, zodat de kwaliteit van de website verbeterd kan worden.

 • Social media cookies

Onze website bevat ook hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons, waaronder de social media button van YouTube die het mogelijk maakt om op onze website geplaatste filmpjes te bekijken. YouTube zal daartoe cookies plaatsen, maar alleen als u daarvoor toestemming heeft verleend.

 


Accepteren, weigeren en verwijderen van cookies

Cookies waarvoor uw toestemming is vereist, worden alleen op uw computer geplaatst als u dit heeft toegestaan door te klikken op de accept button in de cookie banner die bij uw eerste bezoek aan onze website aan u wordt getoond.


Als u bepaalde soorten cookies op onze website niet wenst te ontvangen of uw toestemming op een later tijdstip wilt intrekken, kunt u zelf de cookie-instellingen wijzigen. Het is ook mogelijk om zelf uw opgeslagen cookies te verwijderen. Hiervoor gaat u naar de instellingen van uw internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer of Safari. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als een website cookies gebruikt. U beslist dan iedere keer opnieuw of u hiervoor toestemming wilt geven. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.


Cookies op chipsoft.nl

Via onze website worden de volgende cookies geplaatst:

 • functionele (noodzakelijke) cookies

 • analytische cookies

 • social media cookies  


Waarom cookies op chipsoft.nl?

Chipsoft.nl plaatst cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Deze cookies helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van chipsoft.nl. Met deze cookies proberen wij onze website zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk te maken, zodat de kwaliteit van de website verbeterd kan worden. We verkopen uw gegevens nooit aan derden. Onze website bevat ook hyperlinks naar websites van andere partijen en socialmedia-buttons. ChipSoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende socialmedia-platformen. Evenmin is ChipSoft verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en platformen.


Cookies op elearning.chipsoft.nl

Elearning.chipsoft.nl gebruikt functionele en analytische cookies voor website-optimalisatie. Omdat dit soort cookies zeer weinig impact hebben op uw privacy, vallen ze onder de uitzondering in de cookiewet. Dat betekent dat ChipSoft geen toestemming hoeft te vragen om deze cookies te plaatsen. 


Waarom cookies op elearning.chipsoft.nl?

Elearning.chipsoft.nl plaatst cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Deze cookies helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van elearning.chipsoft.nl. Met deze cookies proberen wij elearning.chipsoft.nl zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk te maken. Verder gebruiken wij cookies om u de mogelijkheid te bieden om uw inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Tevens plaatsen wij cookies om misbruik van onze website op te sporen. De cookies die wij gebruiken worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We delen uw gegevens alleen binnen ChipSoft met collega's, als dat nodig is. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken op verzoek van politie en justitie uitsluitend persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Wij schakelen leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze organisatie. Wij sluiten met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af. Van tevoren beoordelen wij de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en we zien hier periodiek op toe, alsmede op naleving van gesloten verwerkersovereenkomsten.


Enkele voorbeelden zijn:

 • externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag, het beheer van uw gegevens;

 • externe partijen met applicaties/tools waaronder op het gebied van recruitment/assessments, arbeidsbemiddeling, personeelsmanagement en -beheer;

 • andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer e-mailmarketing, IT-ondersteuning en facility management;

 • inschakeling van externe adviseurs en/of consultants.


ChipSoft is zelf de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van haar medewerkers.


Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Sommige van de dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), namelijk de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte, staat ChipSoft alleen dienstverleners buiten de EEA toe om uw persoonsgegevens te verwerken indien ze zelfgecertificeerd zijn onder de EU-US Privacy Shield en de Zwitserse-US Privacy Shield (Artikel 46, lid 2, sub a AVG) of overeenkomstig een contract dat is aangegaan tussen ChipSoft en de dienstverlener waarin de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen zijn opgenomen, waarmee gegarandeerd wordt dat er toereikende gegevensbeschermingsregelingen zijn getroffen (Artikel 46, lid 1, sub (c) AVG).


Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG/GDPR beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Rectificatie: u heeft het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Indien mogelijk kunt u aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken. 

 •  Recht om vergeten te worden: in sommige gevallen heeft u het recht om ChipSoft te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op beperking: onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal ChipSoft gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG/GDPR toch geoorloofd is.

 • Recht op bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van ChipSoft.

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om op uw verzoek de persoonsgegevens te ontvangen die u heeft verstrekt aan ChipSoft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u heeft het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst.

 • Direct marketing: wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt ChipSoft uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.

 • Intrekken toestemming: waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk.

U kunt uw verzoek indienen bij ChipSoft via FG@chipsoft.nl. Omdat we in dat geval zeker willen weten dat u echt zelf bij ons aanklopt, kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van betrokkenen en de vertrouwelijkheid van hun persoonsgegevens te beschermen. De infrastructuur van ChipSoft wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Wij hebben beleid en procedures opgesteld voor het tijdig melden van datalekken. Daarnaast wordt de infrastructuur van ChipSoft gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Wij versturen persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Verder hebben wij in onze systemen geborgd dat niet iedereen binnen onze organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Vragen of klachten?

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van ChipSoft is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door ChipSoft in overeenstemming is met de eisen van de wet. Mocht u vragen hebben over dit privacystatement en de wijze waarop ChipSoft uw gegevens gebruikt, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Dit kan ook als u een klacht heeft over de manier waarop ChipSoft uw gegevens verwerkt. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Voor vragen/klachten kunt u te allen tijde contact opnemen met Pinar Arslan, Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via +31 (0)20-49 39 000 / E: FG@chipsoft.nl

Schrijven: ChipSoft BV, Postbus 37039, 1030 AA Amsterdam / t.a.v. Pinar Arslan

 

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 15-04-2020. ChipSoft behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen. Aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website, dan zal het aangepaste privacystatement op dit gebruik van toepassing zijn.