Huisartsenpost West Friesland, onderdeel van de Zorgkoepel West-Friesland, heeft als eerste huisartsenpost gekozen voor HiX. “We werken straks net als Ketenzorg West-Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland in HiX. Met één geïntegreerd platform werken wij optimaal met anderen samen en vervullen wij onze sleutelpositie in de zorg optimaal”, aldus Stefan Koomen, bestuurder.


Met HiX beschikt Huisartsenpost West-Friesland straks over een intelligent systeem dat grip geeft op het zorgproces en de bedrijfsvoering binnen de huisartsenpost. Daardoor kan zorg op een effectieve en efficiënte wijze geleverd worden. Daarbij is sprake van verregaande integratie van de telefonische communicatie met patiënten en diagnostische informatie. Met HiX is Huisartsenpost West-Friesland bovendien voorbereid op digitale samenwerking met ketenpartners in de avond-, nacht- en weekendzorg.


Integratie van standaarden

De huisartsen kunnen met HiX hun consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen volgens de SOEP-systematiek. Daarbij krijgen zij hulp van HiX door de integratie van alle standaarden en formularia. Eenmaal vastgelegde gegevens worden hergebruikt, waardoor dubbele registraties tot het verleden behoren en indicatoren vrijwel moeiteloos kunnen worden aangeleverd.


Totaalbeeld van patiënt

De gebruiksvriendelijkheid van HiX stelt huisartsen in staat gelijktijdig een consult te registreren en belangrijke patiëntgegevens in te zien. Bijvoorbeeld door het gebruik van het 'split screen' kunnen metingen en uitslagen worden ingezien zonder de consultregistratie te verlaten. Op deze manier is het totaalbeeld van de patiënt altijd in één oogopslag duidelijk.


Handige tools

HiX biedt de triagist van de huisartsenpost bovendien handige tools om efficiënt de NTS-triage te doorlopen en op basis van de verkregen urgentie met één klik op de knop een afspraak vast te leggen. Voor het beste overzicht van bezoekende patiënten beschikken de zorgverleners over een handige interactieve plattegrond van de huisartsenpost. Op deze 'map' is in één oogopslag inzichtelijk waar elke patiënt zich bevindt en met welke zorgvraag en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken.


“Stappen voorwaarts”

Stefan Koomen: “De zorgkoepel West-Friesland zet stappen voorwaarts door één regionaal platform te ontwikkelen en actieve betrokkenheid van de inwoners van de regio West-Friesland en de Wieringermeer. Met het ketenzorgportaal zijn we al ver op weg. De uitbreiding met de huisartsenpost is de volgende stap. Wij zijn overtuigd van de gedeelde visie met ChipSoft en willen samen echt iets moois maken. De patiënt verwacht een geïntegreerde dienstverlening, waarbij partijen achter de schermen zorgen voor afstemming met elkaar. HiX ondersteunt dat het beste”.