Nr. 13 - 28 juni 2018


HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: capaciteitsmanagement.

HiX biedt uitgebreide mogelijkheden voor optimaal capaciteitsmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau, in combinatie met advies van ervaren consultants in capaciteitsmanagement in ziekenhuizen.

Operationeel capaciteitsmanagement

ChipSoft heeft de dienstverlening op het gebied van operationeel capaciteitsmanagement uitgebreid met taakgericht sturen op ontslag. Taakgericht sturen op ontslag heeft als doel de patiënt niet langer dan medisch noodzakelijk in het ziekenhuis te laten verblijven. Stuurtaken brengen de activiteiten van de verschillende betrokkenen binnen het zorgproces in kaart. Op deze wijze worden logistieke vertragingen in het ontslag beperkt, met als uiteindelijke resultaat verkorting van de ligduur.

Duidelijker inzicht

Taakgericht sturen op ontslag bevat een set van rapportages op het gebied van ligduur per afdeling en inzicht in de reden van vertraging ten opzichte van de voorlopige ontslagdatum. Daarnaast bevat HiX inrichting, waarmee duidelijker inzicht verkregen kan worden in de verschillende taken die open staan voor een patiënt, zodat alle betrokkenen binnen het zorgproces rondom de patiënt weten wat er wanneer van hen verwacht wordt.

Advies en opleiding

Voor het werken met stuurtaken is een voorlopige ontslagdatum noodzakelijk. Bovendien betreft het een andere manier van werken. Wij bieden dus graag advies en opleiding voor de verschillende betrokkenen om de benodigde veranderingen optimaal door te voeren.


  

Tactisch capaciteitsmanagement

Momenteel werken we hard aan verdere ondersteuning van tactisch capaciteitsmanagement. Hoe ziet de verwachte bezetting er de komende 3 maanden tot een jaar eruit? Wat is de wachtlijst en zijn er voldoende OK-sessies voor de verschillende specialisten? Samen met onze consultants bieden wij u een helder inzicht, zodat u hier als zorginstelling optimaal op kunt anticiperen. Op dit moment zijn we bezig met een proefproject om te zien hoe we hier optimaal verder invulling aan kunnen geven.

 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2018 ChipSoft, All rights reserved.