Nr. 15 | 18 oktober 2018


HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: Voor Toediening Gereed Maken (VTGM).

HiX ondersteunt het proces van het voor toediening gereed maken op intelligente wijze. De arts merkt bij het voorschrijven niets van VTGM, terwijl de verpleegkundige of apotheek direct zien dat de medicatie bereid moet worden. Doordat de apotheek ook inzicht heeft in de bereidingen op de afdeling, kunnen er geen dubbele bereidingen plaatsvinden.

Op basis van ATC, PRK en rules

HiX geeft op basis van definities aan of een geneesmiddel voor toediening gereed moet worden gemaakt. In een definitie staat of de bereiding plaatsvindt op basis van de PRK of ATC, door wie en waar het geneesmiddel wordt bereid (apotheek, afdeling of beide) en volgens welk protocol. Deze protocollen kunnen ook op basis van rules worden gestuurd. De apotheek en afdeling kunnen verschillende protocollen handhaven, met bijvoorbeeld verschillende houdbaarheden.

VTGM in HiX

In de toedieningsregistratie is aan de hand van het VTGM-icoon zichtbaar dat deze nog klaargemaakt dient te worden.

Controle door barcode

Na de bereiding wordt een unieke barcode voor het bereide product afgedrukt op het VTGM-etiket. Deze kan zowel voor de bereidings-controle als voor de unieke toediening bij de patiënt worden gebruikt. De apotheek en de afdelingen kunnen een eigen workflow gebruiken met controles. Door extra digitale controles bij de bereiding neemt de patiëntveiligheid toe.


Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2018 ChipSoft, All rights reserved.