Nr. 25 | 1 april 2020

 

 

HiX update: COVID-19 editie 2
Een week geleden hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Hierbij ontvangt u een update. Heeft u de eerste editie van de HiX update COVID-19 gemist? Klik hier.

 

Bewijs van elektronisch voorschrift
In het kader van het telefonisch medisch advies en het uitstellen van niet-dringende consultaties heeft het RIZIV de toelating gegeven om bewijzen van elektronisch voorschrift naar patiënten te mailen. Om dit ook in HiX te faciliteren én te vereenvoudigen werden een nieuw overzicht en een nieuw rapport ontwikkeld. Vanuit het overzicht wordt per patiënt een bestand met alle bewijzen van elektronisch voorschrift voor een bepaalde dag opgehaald. Dit bestand kan dan gebruikt worden om de voorschriften te mailen naar de desbetreffende patiënt. Via deze werkwijze kunnen alle Recip-e voorschriften van een bepaalde dag nu met één klik in één bestand verzameld en doorgestuurd worden, en hoeft dit niet meer apart voor elk voorschrift.

De instructies voor het importeren van het rapport en het overzicht zijn reeds aan de zorginstellingen overgemaakt. In de standaard content wordt voorts nog een knop in de medicatielijst voorzien waarmee het overzicht aangeroepen zal kunnen worden.
- Modi 140259 – Overzicht en rapportdefinitie ten behoeve van Recip-e ‘bewijzen van elektronisch voorschrift’ achteraf mailen.

 

COVID-19-dashboard Datawarehouse
In onze vorige HiX Update hebben we een COVID-19-dashboard op basis van Datawarehouse aangekondigd. Hier is deze week hard aan gewerkt zodat we nu een eerste versie kunnen uitleveren. Het dashboard heeft hoge prioriteit en er zal aankomende tijd dan ook aan doorontwikkeld blijven worden.

 

aasdfasdfasd
 

 

Beademingsapparaten
ChipSoft onderhoudt nauw contact met al haar klanten die druk bezig zijn met het uitbreiden van hun beademingsplekken. Veel zorginstellingen hebben bijkomende beademingsapparaten ter beschikking gekregen. We ondersteunen hen om deze te koppelen aan PDMS. 
Daarnaast biedt ChipSoft de mogelijkheid om de beademingswaarden/instellingen handmatig te registreren vanuit het verpleegkundig dossier. Hiervoor is ook een handleiding gemaakt.
Zie de handleiding ‘Beademingswaarden in verpleegkundig dossier’ 

 

Screening en diagnostiek
Het EPD biedt diverse mogelijkheden voor maximale ondersteuning aan artsen en andere eindgebruikers en het verminderen van de registratielast. Op de supportsite is een document geplaatst dat omschrijft hoe dit wordt gerealiseerd, en dit zowel voor klanten die met de standaard content werken als voor klanten met maatwerk of klanten die nog niet met de vernieuwde consultregistratie gebruikmaken. Zo beschrijft het de mogelijkheden voor diagnostiek bij verdenking op COVID-19, in de vorm van gesjabloneerde orders, ordersets of gesjabloneerde bouwstenen en sjablonen in de vernieuwde consultregistratie tot aan een consult 2.0 GLM-set voor HiX 6.2-klanten. ChipSoft houdt voortdurend (o.a. met de CMIO’s) de recente protocollen bij en heeft de Clinical Frailty Scale, een screeningsinstrument voor kwetsbare ouderen, aan de standaard content toegevoegd.

 

Zie handleiding ‘Overzicht COVID-19 EPD tools in HiX’ op de supportsite. 
sdfsdf

 

Telefoonnummer contactpersonen van patiënt
Het eenvoudig kunnen vinden van de telefoonnummers van familie en contactpersonen van de patiënt is (zeker in deze tijd) een must. Er is een instructie geschreven over de werking in HiX. Zie FAQ ‘FPAT018’ op de supportsite.
Voor HiX 6.2 klanten is dit reeds beschikbaar. HiX 6.1 klanten dienen hier handelingen voor te verrichten. Bij vragen verzoeken wij u een supportcall in te dienen voor de module CS-Routeer, of contact op te nemen met uw accountmanager.

 

COVID-19 werkblad
In het internistisch dossier bestaat een formulier voor het opsporen van liggende (klinische) diabetespatiënten. Een soortgelijk formulier is nu ontwikkeld voor het opsporen van liggende (klinische) COVID-19 patiënten. 
Het werkblad toont alle liggende patiënten met een diagnose COVID-19 (Z03.8 en U07.1 in de ICD10-diagnoseregistratie). Het werkblad houdt rekening met specialisme, afdelingen en locatie van de ingelogde gebruiker. Wordt een locatie geselecteerd, dan verschijnen alle patiënten van die locatie met COVID-19, met direct in beeld de relevante informatie, zoals patiëntcontacten, allergieën, medicatie, vitale functies, labo-uitslagen etc.

 

Dit werkblad zal worden uitgeleverd via de standaard content (Modi 139988). Zie ook de handleiding ‘Klinische patiënten COVID-19 Werkblad’. 
Voor niet-standaardcontentklanten is een zip-bestand klaargezet met twee overzichten en het formulier. De handleiding beschrijft ook hoe dit in gebruik kan worden genomen. 

dsfsd

 

Ondersteuning beheerorganisatie
Wij handhaven het aanbod om ziekenhuizen te ondersteunen met beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Dit gat kan desgewenst door onze consultants (op afstand) worden opgevangen.
Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw ziekenhuis altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Wij begrijpen dat dit niet klinkt als de hoogste prioriteit op dit moment, maar zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. Heeft u vragen of hulp nodig in de vorm van extra testwerkzaamheden of andere ondersteuning? Neem via de reguliere kanalen contact met ons op.

 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.be of via telefoonnummer +32 34 58 47 37. corona

Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.