Nr. 35 | 26 november 2020

 

 

HiX vernieuwt: Toestemmingsregistratie Zorgplatform
HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: Toestemmingsregistratie Zorgplatform.

 

 

Voor een optimale behandeling is het soms essentieel dat u, als zorginstelling, medische gegevens van patiënten deelt met een of meer andere zorginstellingen. U mag deze medische gegevens alleen delen met toestemming van de patiënt, tenzij er een behandelrelatie is met de zorginstelling conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en die is er niet altijd. 

Het uitvragen van toestemming aan de patiënt vraagt relatief veel tijd en inzet van medewerkers. Als zorginstelling kunt u dit slim aanpakken. Hieronder leest u vier handige manieren om de toestemming van de patiënt voor gegevensuitwisseling via Zorgplatform vast te leggen. De beste resultaten worden gehaald door zorginstellingen die deze vier methodes gecombineerd inzetten.

 

Via het online portaal
Als zorginstelling kunt u patiënten aansporen om in te loggen op het portaal van het ziekenhuis, om daar via opt-in toestemming te geven voor gegevensuitwisseling. 

Op de zelfservicekiosk
De patiënt meldt zich met een geldig identiteitsbewijs aan op de zelfservicekiosk. In de aanmeldflow neemt u de toestemmingsvraag op, waarna de toestemming in HiX wordt overgenomen. 

Face to face
Bij de patiëntadministratie of bij de poli vraagt u de patiënt face to face om toestemming. De poli-medewerker of patiëntadministratie legt deze toestemming vast in HiX.

Op papier
In plaats van de mondelinge uitvraag, geeft u de patiënt in het ziekenhuis een formulier, waarop die middels een handtekening toestemming geeft.

 

Patiënten kunnen op hun eigen portaal - links op bovenstaand scherm - eenvoudig toestemming geven voor gegevensuitwisseling via Zorgplatform.

 

 

Toestemmingsdocument
De toestemmingsvraag moet in het kader van wetgeving aan een aantal aspecten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het doel van de verwerking. Ook dient de patiënt geïnformeerd te worden over wie de gegevens verwerkt en moet hij de toestemming eenvoudig kunnen intrekken. Het is belangrijk de patiënt hierover te informeren. Deze informatie staat ook beschreven in het toestemmingsdocument dat u kunt opvragen bij uw accountmanager.

 

 

Hergebruiken
Voor veel projecten over gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld uitwisseling via XDS, wordt al toestemming uitgevraagd. Wij hebben samen met enkele zorginstellingen onderzocht of deze toestemmingsregistratie handig kan worden hergebruikt voor Zorgplatform. Dit is mogelijk gebleken en kan u als zorginstelling veel werk schelen.

 

 

Tips & tricks
In onderstaande video legt Guido Verasdonck, Teamleider Zorgportaal, uit waarom toestemmingsregistratie zo belangrijk is. Daarnaast geeft hij stap voor stap een toelichting over hoe u die toestemming het beste kunt uitvragen bij de patiënt:

 

 

 

Meer weten?
Wilt u ondersteuning bij de communicatie naar patiënten en collega's om toestemmingsregistratie te stimuleren en het gebruik van Zorgplatform te optimaliseren, neem dan contact op met uw accountmanager. Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Bezoek onze pagina over toestemmingsregistratie of neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl.


  
Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.


Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.