Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks en innovaties. Hieronder vindt u alle HiX updates. 


Wilt u de HiX update zelf ontvangen? Meld u direct aan en vermeld uw naam, zorginstelling en functie.

Boostervaccinatie (COVID-19 editie 12)

Editie 42 - 2 december 2021

In deze editie leest u over hoe HiX ondersteuning biedt bij de registratie van boostervaccinaties en de registratie van elders gevaccineerden.

Meer lezen


IM Medical

Editie 41 - 1 september 2021

In deze editie leest u over de nieuw ontwikkelde vierde information mart Medical van Datawarehouse, die data toegankelijk maakt voor analyse en visualisatie. 

Meer lezen


Zoeken binnen wetenschappelijke databases en richtlijnen

Editie 40 - 11 mei 2021

In deze editie leest u hoe we databases als UpToDate van Wolters Kluwer, Elsevier en PubMed hebben geïntegreerd in HiX, waardoor waardevolle informatie toegankelijk is. 

Meer lezen


Radiotherapie 

Editie 39 - 20 april 2021

In deze editie leest u hoe het radiotherapiedossier in HiX een krachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hierbij gaan we o.a. in op de workflow en het hergebruik van sjablonen.

Meer lezen


Fase 3 triage (COVID-19 editie 11)

Editie 38 - 27 januari 2021

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Deze update beschrijft hoe HiX ondersteuning biedt bij de triage voor IC-opnames tijdens fase 3.

Meer lezen


Videoconsult 

Editie 37 - 22 januari 2021

In deze editie leest u hoe zorgverleners hun patiënten op afstand kunnen behandelen door de integratie van videobeloplossingen als Microsoft Teams en WebEx in HiX.

Meer lezen


Vaccinatieregistratie (COVID-19 editie 10)

Editie 36 - 6 januari 2021

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Deze update beschrijft hoe HiX ondersteuning biedt bij het vaccinatieprogramma voor zorgmedewerkers.

Meer lezen


Toestemmingsregistratie Zorgplatform

Editie 35 - 26 november 2020

In deze editie leest u de verschillende manieren om toestemming voor Zorgplatform uit te vragen bij de patiënt en de registreren. 

Meer lezen


HiX voor de huisartsenzorg 

Editie 34 - 9 november 2020

In deze editie leest u hoe HiX optimale ICT-ondersteuning biedt aan huisartsenpraktijken, huisartsenposten en regionale ketenzorg. Daarbij faciliteert onze oplossing voor de huisartsenzorg de samenwerking tussen zorgverleners rondom de patiënt door gegevensuitwisseling met onder andere ziekenhuizen, apotheken, verpleging en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en de GGZ. 

Meer lezen


VIPP 5

Editie 33 - 8 oktober 2020

In deze editie leest u hoe wij u ondersteunen bij het behalen van de VIPP 5-subsidie. Daarbij gaan we in op de drie verschillende modulen, on demand en verwijzen in samenwerkingsverband en transmurale werkstromen. 

Meer lezen


Opstarten reguliere zorg (COVID-19 editie 9)

Editie 32 - 9 juni 2020

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Deze update beschrijft hoe HiX u ondersteunt tijdens het opstarten van de reguliere zorg, met o.a.: online inchecken op patiëntenportaal, aanpassing PREZIES-lijnsepsisprotocol 2020, installatie hotfix.

Meer lezen


Opstarten reguliere zorg (COVID-19 editie 8)

Editie 31 - 14 mei 2020

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Deze update beschrijft hoe HiX u ondersteunt bij het tijdig signaleren op COVID-19 nu de reguliere zorg langzaam toeneemt.
Meer lezen


Opstarten reguliere zorg (COVID-19 editie 7)

Editie 30 - 6 mei 2020

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Met deze update hopen wij informatie te kunnen bieden rondom hoe HiX u ondersteunt op operationeel, tactisch en strategisch niveau in de fase van het opstarten van de reguliere zorg.
Meer lezen


COVID-19 editie 6

Editie 29 - 23 april 2020

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. In deze editie: dashboard vitale parameters, inzage huisartsendossier op SEH, dashboard Datawarehouse, (neven)diagnoses, medicatie, Zorgplatform/Transmuraal portaal, transmurale zorg, E-learning Gegevensuitwisseling, Thuismeetapp Luscii en isolatie-indicatie in bericht naar huisarts.
Meer lezen


COVID-19 editie 5

Editie 28 - 14 april 2020

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. In deze editie: automatische extractie t.b.v. NICE-aanlevering, ICD-10-codelijst en diagnosethesaurus, COVID-19 portaal, dashboard Datawarehouse en E-learning Zorgplatform.
Meer lezen


COVID-19 editie 4

Editie 27 - 7 april 2020

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. In deze editie: E-learning t.b.v. gegevensuitwisseling, videobellen in HiX, tools in EPD en prioritering afspraken afspraakbuffer.
Meer lezen

COVID-19 editie 3

Editie 26 - 2 april 2020

Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. In deze editie: signalering op COVID-19 isolatie-indicaties, tijdelijk werken in anders specialisme, dagelijkse aanlevering kritieke geneesmiddelen IC, P/F ratio, Early Warning Score, bereiden infuuspompen, MICU-transport, retourmedicatie en opiaatverantwoording en registratie digitaal consult.
Meer lezen

COVID-19 editie 2

Editie 25 - 31 maart 2020

Een week geleden hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. In deze editie: samenwerkings- en uitwisselingsmogelijkheden, regie op capaciteit n.a.v. LCPS-verzoek VWS, dashboard Datawarehouse, NICE-aanlevering, beademingsapparaten, screening en diagnostiek, contactpersonen patiënt, aangepaste reanimatieprotocollen en COVID-19 werkblad.
Meer lezen


COVID-19 editie 1

Editie 24 - 24 maart 2020

Om uw ziekenhuis optimaal te ondersteunen bij de zorg voor patiënten met COVID-19, hebben wij direct de volgende ICT-ondersteuning doorgevoerd binnen HiX: ondersteuning ombouw OK-bedden naar IC-bedden, medicatiebelevering, inzet PDMS-OK voor langdurige opnamen, inzet niet-gekoppelde beademingsapparatuur, verplaatsen gemonitorde plekken, signalering op COVID-19 isolatie-indicaties, NHG: diagnostische bepalingen (versie 33), regelgeving en zorgadministratie, annuleren poliklinische afspraken, uitbreiden autorisaties, COVID-dashboard en laatste hotfix.
Meer lezen


HiX op meerdere schermen

Editie 23 - 20 december 2019

Voor artsen die op meerdere beeldschermen werken, is functionaliteit ontwikkeld waarmee gegevens uit HiX over meerdere beeldschermen worden getoond. Hierdoor creëren zij meer overzicht voor zichzelf, omdat zij alle relevante informatie kunnen inzien en zelf kunnen bepalen welke informatie op welk scherm getoond wordt. 
Meer lezen


Portaal voor opgenomen patiënten

Editie 22 - 23 oktober 2019

Dagprogramma inzien
Via het portaal kunnen opgenomen patiënten binnen de ziekenhuismuren hun dagprogramma en geplande afspraken voor onderzoeken en foto’s inzien. Ook zien zij wanneer de dokter langskomt en noteren ze in het portaal hun vragen, zodat de arts en verpleegkundige deze vragen kunnen behandelen tijdens de visiteronde. Daarnaast hebben mantelzorgers, met toestemming van de patiënt, de mogelijkheid het dossier in te zien. 
Meer lezen

Doorontwikkeling consult 2.0

Editie 21 - 22 augustus 2019

Flexibele keuzes 
Om artsen te ondersteunen tijdens hun werkproces en de registratielast te verminderen, ontwikkelen wij continu door om processen te optimaliseren. Na de eerste ervaringen met consult 2.0, waarbij artsen handig sjablonen konden inzetten om snel gestructureerd te registreren, ontstond de vraag om op flexibele manier keuzes te kunnen maken, op basis van de zorgvraag.
Meer lezen


Huisartsenpost

Editie 20 - 22 mei 2019

Samenwerking in de spoedketen 
HiX ondersteunt de samenwerking in de spoedketen met een innovatief EPD voor de huisartsenpost. Door de grote werkdrukte op huisartsenposten is er behoefte aan een geïntegreerd EPD dat de zorg voor de kwetsbare patiënt over alle zorglijnen heen begeleidt.
Meer lezen


Datawarehouse

Editie 19 - 10 april 2019

Verplichting IGJ en ZIN 
Ieder jaar hebben zorginstellingen de verplichting een grote set aan indicatoren aan te leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland (ZIN). Zorgverleners zijn veel tijd kwijt aan het beantwoorden van deze indicatoren.​

Meer lezen


Patiënt kan downloaden

Editie 18 - 05 maart 2019

Net zoals de veteranen in Amerika met de ‘blue button’, kunnen patiënten met één druk op de knop vanuit hun online patiëntenportaal een samenvatting downloaden van hun dossier. Ook kunnen zij een BGZ-document (Basisgegevensset Zorg) downloaden, zoals module A2 van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) als vereiste voorschrijft.

Meer lezen


CS-Inzage Audit

Editie 17 - 11 december 2018

De privacy van de patiënt wordt een steeds belangrijker onderdeel bij het leveren van goede zorg. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, waardoor de privacyrechten uitgebreid en versterkt zijn. Hierdoor komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij u als zorgorganisatie. 

Meer lezen


App voor verpleegkundigen

Editie 16 - 14 november 2018

Verpleegkundigen zijn bij uitstek mobiele zorgverleners. HiX-Mobile voor de verpleegkundige stelt hen optimaal in staat hun werkzaamheden ook mobiel uit te voeren. De app biedt de verpleegkundige gebruiksvriendelijke functionaliteiten om direct aan de bron registraties vast te leggen.

Meer lezen


Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Editie 15 - 18 oktober 2018

HiX ondersteunt het proces van het voor toediening gereed maken op intelligente wijze. De arts merkt bij het voorschrijven niets van VTGM, terwijl de verpleegkundige of apotheek direct zien dat de medicatie bereid moet worden. 

Meer lezen


App voor specialisten

Editie 14 - 12 september 2018

De app voor specialisten biedt toegang tot het EPD op plaatsen waar geen pc of laptop voorhanden is. De app geeft de specialist toegang tot het dossier van de patiënt, zodat hij onder andere afspraken en opnames kan bekijken en de complete medische verslaglegging kan inzien.

Meer lezen


Capaciteitsmanagement

Editie 13 - 28 juni 2018

HiX biedt uitgebreide mogelijkheden voor optimaal capaciteitsmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau, in combinatie met advies van ervaren consultants in capaciteitsmanagement in ziekenhuizen.

Meer lezen


Multidisciplinair overleg

Editie 12 - 17 mei 2018

Samen met artsen uit het hele land hebben we de standaard content van HiX verrijkt met nieuwe ondersteuning rondom het multidisciplinair overleg (MDO). De laatste innovaties: flexibele planningen, een automatische aanwezigheidsregistratie en een automatische verrichtingenregistratie.

Meer lezen


Verloskundig ketendossier

Editie 11 - 02 mei 2018

Met HiX beschikken verloskundigen en gynaecologen over een uniek verloskundig ketendossier, inclusief echo’s en CTG-registraties. Bovendien neemt HiX hen werk uit handen door alle relevante gegevens geautomatiseerd aan te leveren aan PRN en Peridos. 

Meer lezen


Zorgplatform

Editie 10 - 29 maart 2018

Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken naar en consulteren van elkaars patiënten en bij zorg op afstand.

Meer lezen


PAAZ - ondersteuning ziekenhuispsychiatrie

Editie 9 - 14 februari 2018

HiX biedt uitgebreide standaard content ter ondersteuning van de afdeling psychiatrie. Hiermee beschikt de afdeling over uitsluitend relevante registratie- en inzagemogelijkheden en intelligente ondersteuning.

Meer lezen


Nutrition - optimale voedingsprocessen

Editie 8 - 12 januari 2018

Met HiX creëert u de optimale voorwaarden voor een efficiënt, nauwkeurig en veilig logistiek voedingsproces. Het stroomlijnt het complete logistieke voedingsproces, voorkomt overproductie en voedselverspilling en zorgt voor optimale ondersteuning voor elke zorgprofessional die bij het voedingsproces betrokken is.

Meer lezen


Uitbreiding infusiefunctionaliteit

Editie 7 - 15 december 2017

De infusiefunctionaliteit binnen HiX is uitgebreid. Zo is het nu mogelijk om de dosis van infuusmedicatie automatisch te laten berekenen aan de hand van een dosering in ug/kg/min. Ook kunnen artsen nu vaste volumes voorschrijven, waarbij de inloopsnelheid en het volume vaststaan en alleen de concentratie van het geneesmiddel variabel is. 

Meer lezen


Consult 2.0

Editie 6 - 17 november 2017

HiX biedt voor zorginstellingen met standaard content een innovatieve en intelligente consultregistratie, waarbij flexibiliteit, tijdwinst en overzicht centraal staan. 

Meer lezen


Zelfservicekiosk

Editie 5 - 4 oktober 2017

De Zelfservicekiosk is hét middel om de rijen voor uw balies te verkorten en de patiëntgegevens up-to-date te houden. Efficiënt voor u en een prettige service voor uw patiënt. In ziekenhuizen Bravis, Tjongerschans en Antonius Sneek/Emmeloord is de kiosk inmiddels al niet meer weg te denken.

Meer lezen


Closed loop bloedbankondersteuning

Editie 4 - 29 augustus 2017

Aanvragen, registreren en toedienen van bloedproducten kan vanaf nu vanuit één systeem. Als enige ZIS/EPD in Nederland biedt HiX een volledig geïntegreerde closed loop-oplossing, die het proces rondom bloedproducten van a tot z in één gesloten circuit ondersteunt. Wel zo veilig!

Meer lezen


Het dialyse-behandelplan

Editie 3 - 20 juli 2017

Snel een volledig en flexibel dialyse-behandelplan voor de patiënt opstellen: met de nieuwe dialysefunctionaliteit kan dat direct in HiX. Alles kan rechtstreeks vanuit het EPD.

Meer lezen


PACS in Zorgportaal

Editie 2 - 19 juni 2017

Steeds dichterbij PACS-beelden openstellen aan huisartsen en patiënten. Het is een logisch vervolg op de huidige openstelling van EPD’s, maar voor veel ziekenhuizen nog toekomstmuziek.

Meer lezen


Patiëntcirkels

Editie 1 - 15 mei 2017

Het vinden van de juiste patiënt kan in HiX over enkele weken een stuk sneller. De nieuwe feature ‘Patiëntcirkels’ plaatst de patiënten bovenaan die recent of in de recente toekomst in uw zorginstelling zijn geweest. 

Meer lezen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.