In de ziekenhuispsychiatrie staat multidisciplinaire zorg centraal. U biedt zorg aan patiënten met psychiatrische én somatische klachten. Daarbij is een elektronisch patiëntendossier (EPD) essentieel voor optimale samenwerking met verschillende specialismen binnen het ziekenhuis. HiX ondersteunt u hierbij, niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook in de samenwerking met externe partijen. En maakt u zich geen zorgen over veranderende wet- en regelgeving, zoals de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). HiX zorgt voor volledige naleving.

Geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

HiX biedt een geïntegreerd EPD waarin u alle benodigde patiëntinformatie vindt, zowel somatisch als psychiatrisch. Hierbij ontvangt u relevante informatie en functionaliteiten voor de ziekenhuispsychiatrie, zowel poliklinisch als klinisch. U kunt psychiatrische informatie afschermen indien nodig, terwijl u toch multidisciplinaire zorg verleent met de juiste privacy voor de patiënt.

Minimalisatie Registratielast

HiX verlicht de registratiedruk op diverse manieren. Alle gebruikers werken in hetzelfde dossier, waardoor gegevens gemakkelijk worden gedeeld en hergebruikt. Ons systeem biedt intelligente verslaglegging met diverse registratiemogelijkheden en handige functionaliteiten, waardoor u efficiënter kunt werken en meer tijd overhoudt voor patiëntenzorg.

Consultatieve Psychiatrie

Dankzij ons geïntegreerde systeem verloopt de consultatieve hulpverlening soepeler dan ooit. Communicatie tussen afdelingen verloopt vlot en de consultvoering is helder en inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Patiënten worden eenvoudig overgenomen voor behandeling op de psychiatrische afdeling, met de juiste financiële afhandeling.

Medicatie

Ons elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) ondersteunt alle medicatieprocessen in het ziekenhuis, zowel poliklinisch als klinisch. Alle relevante patiëntinformatie is direct beschikbaar voor optimale patiëntveiligheid. Met HiX Mobile Specialist kunt u ook gemakkelijk medicatie voorschrijven buiten uw werkplek.

WvGGZ

HiX biedt intelligente ondersteuning bij het naleven van de WvGGZ, waardoor u zich kunt concentreren op zorgverlening terwijl u toch aan alle regelgeving voldoet.

Patiëntparticipatie

Ons patiëntenportaal maakt de patiënt deelgenoot van zijn eigen behandeling, waarbij hij specifieke onderdelen van zijn dossier kan inzien en informatie kan toevoegen. Dit bevordert een actieve rol van de patiënt in zijn eigen zorgproces.

Efficiënt

HiX biedt inzicht in verwachte resultaten en voldoet aan alle financiële wet- en regelgeving, zodat uw zorginstelling automatisch aan de actuele facturatiestandaarden voldoet. Onze intelligente functionaliteiten optimaliseren declaratiestromen voor geleverde zorg.

Overzicht en sturing

Met HiX behoudt u overzicht over verschillende zorgprocessen, met duidelijke overzichten, rapportages en dashboards die zijn toegespitst op uw behoeften.

Wilt u meer weten over HiX voor de GGZ? Lees meer over feiten en fabels op onze website.

Heeft u interesse of vragen? Mail ons op communicatie@chipsoft.nl.