In de ziekenhuispsychiatrie staat multidisciplinaire zorg centraal. Hier levert u zorg aan patiënten met psychiatrische, maar mogelijk ook met somatische klachten. Daarbij heeft u een elektronisch patiëntendossier (EPD) nodig waarin u optimaal kunt samenwerken met verschillende specialismen en disciplines binnen het ziekenhuis. EPD HiX ondersteunt u in het multidisciplinair werken binnen het ziekenhuis, maar ook in de samenwerking en gegevensuitwisseling met andere betrokken buiten het ziekenhuis. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over (veranderende) de wet- en regelgeving, zoals de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ). Dit wordt optimaal gewaarborgd binnen HiX.

 

Geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

HiX voor de ziekenhuispsychiatrie voorziet u van toegespitste en relevante informatie en functionaliteiten. Daarbij ondersteunt het u zowel in de poliklinische behandelsetting als in de klinische behandelsetting. Tegelijkertijd biedt HiX ook de voordelen van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier waarin u alle somatische, medische en psychiatrische patiëntinformatie bijeen heeft. Hierbij is het mogelijk om de psychiatrische informatie, passend bij de beleidsafspraken, af te schermen voor de rest van het ziekenhuis. Dit betekent dat u multidisciplinaire zorgt verleent met optimale ondersteuning én de juiste mate van privacy voor de patiënt.


EPD voor elke gebruiker

HiX vermindert de registratiedruk voor u op verschillende manieren. Zo werken alle gebruikers in het ziekenhuis in hetzelfde dossier, waardoor reeds geregistreerde gegevens voor iedereen inzichtelijk zijn en gemakkelijk worden overgenomen. Dit is uiteraard alleen van toepassing als de gebruiker daartoe geautoriseerd is. Daarnaast is er een volledige integratie met o.a. een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie en met het patiëntenportaal. Op deze wijze komen alle gegevens van één patiënt rechtstreeks in zijn dossier terecht, zijn deze altijd up-to-date en kunt u deze gemakkelijk hergebruiken. Dit vermindert de kans op registratiefouten en dubbele registratielasten. Bovendien biedt HiX de mogelijkheid om zorgvraag gestuurd te werken. Op basis van de zorgvraag biedt HiX alleen relevante registratiemogelijkheden aan. De gebruiker hoeft geen uitstapjes meer te maken, aangezien deze vanuit één formulier meerdere acties te gelijk kan uitzetten. Daarbij wordt men ondersteund met snelteksten, sneltoetsen, sjablonen, en handige zoekfuncties om nog gemakkelijker te registreren.


Consultatieve psychiatrie

Door het volledig geïntegreerde systeem binnen het ziekenhuis is de consultatieve hulpverlening voor andere specialismen met HiX nog nooit zo makkelijk geweest. Dankzij de orderflow-ondersteuning verloopt de communicatie tussen verschillende afdelingen zeer soepel. Ook is de consultvoering en verrichtingenregistratie voor zowel de psychiatrie-afdeling als de aanvragende afdeling duidelijk inzichtelijk. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer een patiënt wordt overgenomen door de psychiatrische afdeling of vice versa.


Medicatie

EPD HiX bevat een compleet en geïntegreerd EVS (elektronisch voorschrijfsysteem). Dit EVS ondersteunt alle poliklinische en klinische medicatieprocessen in het gehele ziekenhuis. Daarnaast biedt het elke zorgverlener op ieder moment een actueel medicatieoverzicht. Dankzij de integratie met het EPD is alle relevante informatie, zoals patiëntparameters, labuitslagen en allergieën, beschikbaar en direct bruikbaar. Dit zorgt voor optimale patiëntveiligheid. Met HiX Mobile Specialist is het mogelijk om medicatie voor te schrijven in de app, daar waar de zorg geleverd wordt.


WvGGZ

Wij begrijpen dat u de regelgeving van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) optimaal wilt naleven. Elektronisch patiëntendossier HiX biedt u dan ook intelligente ondersteuning bij het registreren van verplichte zorg. Daarnaast ondersteunt HIX de zorgverlener in te nemen beslissingen en verplichte registraties en wordt het gehele proces gestructureerd doorlopen. Op die manier kunt u zich als zorgprofessional volledig richten op het leveren van zorg, terwijl u de Wvggz naleeft.


Patiëntparticipatie

Met het gebruiksvriendelijke patiëntenportaal van HiX wordt de patiënt deelgenoot van zijn eigen behandeling. De patiënt kan specifieke onderdelen van het dossier inzien en kan zelf ook informatie registreren. Denk hierbij aan het invullen van vragenlijsten of dagboeken en het wijzigen van persoonlijke gegevens. Daarbij worden alle gegevens direct opgeslagen in het dossier van de patiënt en zijn dus direct inzichtelijk voor de betrokken zorgverleners. Ook kan de patiënt zelf online afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en veilig communiceren via e-consulten en videoconsult. Tenslotte biedt HiX ook mogelijkheid tot gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen.


Efficiënt factureren

Als gebruiker van HiX kunt u op ieder gewenst moment de verwachte resultaten inzichtelijk krijgen. De volledige financiële administratie is ingericht op de Nederlandse processen en wet- en regelgeving. Hierdoor voldoet uw zorginstelling automatisch aan de actuele facturatiestandaarden. Elektronisch patiëntendossier HiX ondersteunt ZPM, WLZ , iJW en andere bekostigingsmodellen/declaratiestromen. Middels intelligente functionaliteiten worden de declaratiestromen voor geleverde zorg geoptimaliseerd. Daarnaast zorgen ingebouwde controleslagen ervoor dat belangrijke gegevens niet ontbreken.


Overzicht en sturing

Elektronisch patiëntendossier HiX ondersteunt de ziekenhuispsychiatrie optimaal in het houden van overzicht over verschillende zorgprocessen. Zo beschikt u met de software onder andere over duidelijke caseloadoverzichten, een FACT-bord, wachtlijsten en productieoverzichten. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan managementinformatie biedt HiX een volledig geïntegreerde business intelligence oplossing. Vanuit het Datawarehouse wordt operationele en managementinformatie eenvoudig ontsloten en geraadpleegd. Met behulp van dashboards, rapportages en kubussen wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt en toegespitst op de specifieke behoefte van de zorginstelling.


Meer weten?

HiX biedt niet alleen ondersteuning voor de ziekenhuispsychiatrie. Ook biedt het uitstekende ondersteuning voor de GGZ, de forensische zorg en de jeugdzorg. Lees meer over HiX voor de GGZ in de feiten en fabels.


Heeft u interesse of een vraag? Mail ons op communicatie@chipsoft.nl