Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) behaalde vorige week na een minutieuze voorbereiding het internationale JCI-kwaliteitslabel. Met die erkenning bevestigt de Joint Commission International dat het ZOL patiëntveilige zorg van uitmuntende kwaliteit levert.


Het auditteam van JCI was na de grondige doorlichting, waarbij 1300 meetelementen werden bevraagd en gecontroleerd, helemaal overtuigd. Uitzonderlijk snel na de audit kreeg het ZOL vanuit Chicago het bericht dat het label werd toegekend. De voorbereiding door het ziekenhuis bestond onder meer uit het intern evalueren van werkprocessen en het aanpassen van procedures. Vervolgens werd het hele ziekenhuis tijdens de auditweek vijf dagen lang tot op het bot doorgelicht.

Het ZOL zet in op gestroomlijnde zorgprocessen en gelooft ten volle in intelligente, doorgedreven digitalisering waar de zorg écht beter van wordt. In 2018 ging het ziekenhuis live met HiX, een geïntegreerd EPD dat alle afdelingen overkoepelt. Sindsdien werken alle medewerkers van het ZOL in eenzelfde patiëntendossier dat verregaande ondersteuning biedt. Daarmee verhoogt de patiëntveiligheid, onder meer omdat alle behandelaars steeds over de meest actuele patiëntgegevens beschikken. HiX waakt ook mee over de kwaliteit van de zorg en de bijhorende registraties.

Als ICT-partner is ChipSoft trots op al haar klant-ziekenhuizen die het JCI-label of andere vooraanstaande certificeringen behalen. In de eerste plaats levert ChipSoft met innovatieve software een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg die haar klant-ziekenhuizen biedt. Vanuit eigen ervaring kunnen we zorginstellingen daarnaast ook actief adviseren en bijstaan op hun route naar internationale certificeringen.


Met deze erkenning worden de voortdurende inspanningen die het ziekenhuis levert in haar verbeteringsdrang op gepaste wijze gewaardeerd. Vanuit zijn sterke voortrekkerspositie is het ZOL klaar voor alle uitdagingen.